سعید جباری،کارشناس امور بین الملل:سران حماس آدم کش هستند.تا جمهوری اسلامی هست جنگ و ترور در خاورمیانه از بین نمی رود

بیش از دو ماه از جنگ اسرائیل با گروه تروریستی حماس می گذرد و هنوز هم نقطه پایان جنگ یعنی نابودی حماس مشخص نیست.

بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور بر این باور هستند که تا زمانی که رژیم ملایان در قدرت باشد آرامش و امنیت در خاورمیانه پایدار نخواهد بود.

آقای سعید جباری،کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر سیاسی بر این باور است که جهان باید سیاست مماشات با رژیم اسلامی در ایران را کنار بگذارد و در راستای  پشتیبانی ملت ایران در مبارزه با رژیم گام بردارد چرا که تنها در صورت تغییر رژیم در ایران و نابودی جمهوری اسلامی است که خاورمیانه و جهان روی آرامش را خواهد دید.

آقای سعید جباری در یک گفتگوی رسانه ای ضمن پرداختن به این مسائل در پیوند با جنگ اسرائیل با حماس و همچنین روابط ایران و اسرائیل پیش ار انقلاب ۵۷ که این روزها در میان نسل جوان به شورش یا فتنه ۵۷ معروف است پرداخت و همچنین درباره رابطه ایران و اسرائیل پس از سقوط رژیم نیز توضیحاتی دادند.

لینک نسخه کامل این گفتگو در اختیار شما مخاطبان گرامی: