سعید جباری(تحلیلگر سیاسی):از تاجزاده تا شاهزاده،نشانه ریزش در رژیم و نزدیکی پایان رژیم است

طی روزهای گذشته اظهار نظر مهدی نصیری(مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان)درباره اتحاد مخالفان رژیم برای نابودی آن بحث برانگیز شده به ویژه که او از تعبیر از میان برداشتن فاصله میان تاجزاده و شاهزاده استفاده کرده که منظور وی مصطفی تاجزاده از منتقدین رژیم و از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی که در چهل و پنج سال گذشته همواره در راه مبارزه با رژیم اسلامی کوشا بوده است.

آقای سعید جباری(تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور بین الملل)بر این باور است که مهدی نصیری نماینده ریزشی های درون نظام است و هرچه بیشتر شاهد ریزش از درون رژیم باشیم هزینه تغییر رژیم برای ملت ایران کمتر خواهد بود.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: