سعید جباری(کارشناس امور بین الملل):حماس یک گروه تروریستی است که از سوی رژیم اسلامی حمایت می شود و منافع آنها را دنبال میکند

رژیم اسلامی در ایران یک بار دیگر اقدام به جنگ افروزی در خاورمیانه نموده و با حمایت های مالی و نظامی به گروه تروریستی حماس دست به کشتار شهروندان غیر نظامی در اسرائیل زده و از سوی دیگر با ربودن و به گروگان گرفتن دیگر شهروندان از کشورهای مختلف  نه تنها اسراییل بلکه دیگر دولت ها و کشورها را با بحران روبرو کرده است.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که پس از گذشت ۴۴ سال از عمر رژیم اسلامی در ایران و شناخت خوی تروریستی و بحران آفرین این رژیم نباید تعجب کرد که این بار نیز ملایان با حمایت از یک گروه تروریستی که خود برپا کننده آن بودند جنگ دیگری را در منطقه به راه انداختند.

یکی از این تحلیلگران آقای سعید جباری(تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور بین الملل) است که معتقد است تا روزی که این رژیم در قدرت است نه خاورمیانه و نه جهان روی آرامش را نخواهد دید.

ایشان همچنین معتقد است که جهان باید از خواست بر حق ملت ایران برای گذر از رژیم ملایان و رسیدن به ایران آزاد حمایت کند چرا که این امر به سود جهان و صلح و ثبات جهانی است.

گفتگو با آقای سعید جباری را میتوانید در لینک زیر مشاهده کنید: