سعید جباری(کارشناس امور بین الملل):در سال ۲۰۲۳ اعتراضات گسترده تر می شود.شاهزاده رضا پهلوی از یک ائتلاف همه گیر حمایت خواهد کرد

خیزش انقلابی در ایران میرود تا چهارمین ماه خود را پشت سر بگذارد و مردم بپاخاسته در ایران بدون رهبری مشخص و متمرکز توانسته اند با دستان خالی در برابر یکی از مخوف ترین و سرکوب گرترین دیکتاتوری های دوران معاصر جهان ایستاده و خواب را از چشمان  رهبران مذهبی و فرماندهان نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی بربایند.

به گفته آگاهان هرچه زمان بیشتری از خیزش انقلابی در ایران می گذرد لزوم شکل گیری یک ائتلاف سیاسی در برون مرز بیشتر می گردد چرا که در نبود امکان یک رهبری مشخص در داخل این وظیفه نیروهای خارج از ایران است که صدای مردم ایران را هرچه شفاف تر به گوش جهان رسانده و در راه سرعت بخشیدن به پایان سرکوبگری رژیم و رهایی ایران به مردم یاری برسانند.

آقای سعید جباری(کارشناس امور بین الملل و کنشگر سیاسی)در یک گفتگوی رسانه ای ضمن تحلیل خیزش انقلابی در ایران بر لزوم ایجاد و تشکیل یک ائتلاف سیاسی تاکید گذارد.

وی همچنین این ارزیابی را مطرح کرد که اعتراضات مردمی در سراسر ایران نه تنها فروکش نکرده و نخواهد کرد بلکه در سال ۲۰۲۳ گسترده تر خواهد شد اما در عین حال بر این امر نیز تاکید گذارد که باید در این راه با تمام توان به مردم داخل یاری رساند.

آقای سعید جباری ایجاد یک ائتلاف سیاسی را بسیار با اهمیت دانست و گفت که در صورت تشکیل یک ائتلاف همه گیر،شاهزاده رضا پهلوی نیز از آن حمایت خواهد کرد اما این بدان معنا نیست که شاهزاده رضا پهلوی خود پیش قدم و عامل اصلی تشکیل چنین ائتلافی خواهد بود بلکه این وظیفه احزاب و جریان های سیاسی است که در این راه گام های عملی بردارند.

نسخه کامل گفتگوی رسانه ای آقای سعید جباری در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: