سعید طوسی تبرئه شد!

محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی امروز جمعه در توئیتر  خبر داد که “سعید طوسی از اتهامات وارده تبرئه شده است”.  سعید طوسی که به تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان قرآن‌آموز متهم شده بود، پیش از این در دادگاه به چهار سال حبس محکوم شده بود. اکنون  بنابر این خبر، این حکم نقض و سعید طوسی از اتهام تجاوز تبرئه شده است!

صادقی در توئیتر نوشت: «شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد پرونده حاکی از اعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را ازدادگاه گرفته بود.»

وی همچنین مدرکی را در توئیتر منتشر کرده که نشان از اعمال نفوذ در پرونده سعید طوسی دارد.

مدرکی که از سوی محمود صادقی، برای اثبات اعمال نفوذ در پرونده کودک آزار قرآنی منتشر شده است:

محمود صادقی می گوید: «از قرائن چنین برمی آید که کودک آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده اند.»

صادقی در توئیت دیگری به کنایه نوشت: «حکم مستشاران عاریتی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه کودک آزار قرآنی نشان می‌دهد دستگاه قضایی صدای اعتراض مردم را خوب شنیده است»!

این نماینده مجلس با انتقاد ازعملکرد قوه قضایئه، در توئیتر نوشته است: « به نظر من پرچم جمهوری اسلامی ایران به دست صادرکنندگان احکام قضایی ظالمانه و اعمال نفوذکنندگان مافوق آنها است که به آتش کشیده می شود.»

صادقی می گوید «حدود ۴ ماه است که موضوع از طریق کمیسیون قضایی و اصل ۹۰ دنبال می شود ولی دریغ از یک پاسخ مسئولان محترم»

رأی مستشاران عاریتی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران:

3 دیدگاه‌

  1. اگر کسی از عوامل حکومت باشد هر جنایتی قابل کتمان و چشم چوشی است اما اگر مخالف باشد به رنگ لباسش هم گیر میدهند چه رسد به روابط با زنان مانند انچه با ترامپ در مورد روابط گذشته کردند و ان زنها را وادار به شکایت نمودند!!

  2. از توسی نقل قول شده است : طوس شهری تاریخی در استان خراسان رضوی در ایران است. طوسی به توسی تغییر دین داد و تبرئه شد

  3. فقط ۱۰ سال دیگر تا ۵۰ ساله شدن عمر حکومت دیکتاتورى اسلامى در ایران باقى نمانده است چرا سیاستمداران حکومت آمریکا متوجه این ماجرا نیستند ؟

Comments are closed.