سعید مولایی جودوکار پرآوازه ایرانی که رژیم او را از مسابقه با رقیب اسرائیلی محروم کرد، به تل آویو آمد

ورود جودوکار پرآوازۀ ایرانی، سعید مولایی به اسرائیل برای شرکت در مسابقات بین المللی جودو، با ابراز خرسندی عظیم در محافل ورزشی اسرائیل و همچنین مردم و رسانه های همگانی این کشور روبرو شد و آن را ضربه دیگری بر ستیزجویی های حکومت ایران دانستند که به مولایی هنگام عضویت در تیم ملی جودوی ایران دستور داده بود از رویارویی با رقیبان اسرائیلی در مسابقات بین المللی خودداری ورزد.

ولی سعید مولایی با شجاعت بسیار گفت که این اقدام تحمیلی رژیم را نمی پذیرد و به وطن خود باز نمی گردد. جمهوری مغولستان این قهرمان ایرانی را با آغوش باز پذیرفت و اکنون مولایی با خرسندی بسیار به اسرائیل می آید تا در این کشور با رقبای اسرائیلی و از جمله دوست قدیمی خود ، ساگی موکی  دیدار و مسابقه داشته باشد.

سعید مولایی بامداد امروز پس از فرود از هواپیما گفت: از این که در خاک اسرائیل گام می گذارد بسیار خرسند و مفتخر است و احساس می کند که یکی از آرزوهایش برآورده شده است.

در سال های اخیر تلاش رژیم ایران برای جلوگیری از رویارویی ورزشکاران و همچنین شطرنج بازان ایرانی با رقیبان اسرائیلی در مسابقات بین المللی، بیش از پیش با شکست روبرو شده و ورزشکاران بیشتری در سر این موضوع، ناچار به ترک وطن شده اند.

سرپرستان و مربیان ورزشی در ایران ابراز نگرانی کرده اند که ادامه این روند، ممکن است ورزش ایران را سال ها به عقب بازگرداند.

اسرائیل در سال های اخیر بارها پذیرای مسابقات بین المللی، به ویژه در رشته جودو بوده است. جودوکاران اسرائیلی از محبوبیت زیادی در جهان برخوردار هستند.

مسابقات معروف به جایزه بزرگ، سه هفته دیگر در تل آویو آغاز می شود و سه روز ادامه خواهد داشت و در آن، جودوکاران چندین کشور جهان شرکت دارند که جمهوری مغولستان یکی از آنهاست و نماینده آن، جودوکار ایرانی سعید مولایی است.

تیم مغولستان، علاوه بر سعید مولایی شامل چهار جودوکار دیگر و یک مربی می باشد که با یک هواپیمای چارتر و از طریق استانبول به اسرائیل رسیدند.

سعید مولایی در کنار رقیب اسراییلی سوگی موکی

به علت کورونا، فرودگاه بین المللی اسرائیل به روی پروازهای عادی بسته است و تنها در موارد خاص اجازه ورود داده می شود.

همه ورزشکارانی که به اسرائیل رسیده و یا قرار است برسند، در طول اقامات خود در قرنطینه به سر خواهند بود و محدودیت های کورونایی به طور دقیق در مورد آنان به اجرا گذاشته می شود.

سعید مولایی در فرودگاه به خبرنگاران گفت که خرسندی او از آمدن به اسرائیل حد و مرزی ندارد و او برای همه ملت اسرائیل بهترین ها را آرزو می کند.

در مسابقاتی که سعید مولایی را به ترک وطن واداشت، به او دستور داده شده بود که رقیب خود ببازد، تا در ردیف مسابقه با رقیب اسرائیلی قرار نگیرد. بدین سان او احتمال رسیدن به مدال طلا را از دست داد و در واکنش به آلمان پناهنده شد و پس از به عضویت فدراسیون جودوی مغولستان پذیرفته شد.

رئیس فدراسیون جودوی اسرائیل به خبرنگاران گفت که از دیدن سعید مولایی به هیجان آمده و او را بسیار دوست دارد و همه ملت اسرائیل این جودوکار با شهامت ایرانی را دوست دارند.

در مسابقات پیشین، سعید مولایی از رویارویی با رقیب اسرائیلی خود ساگی موکی محروم شده بود و اکنون امیدوار است این مسابقه را با وی انجام دهد.

ساگی موکی به خبرنگاران گفت که از دو سال پیش با سعید مولایی در تماس دائم بوده و او را دوست دارد و بسیار خرسند است که او به اسرائیل آمده است.