سعید مولایی در مسابقات بین المللی تل آویو مدال نقره گرفت، ولی او شایسته چندین مدال طلاست

سعید مولایی در کنار رئیس فدراسیون جودوی اسرائیل که بسیار او را دوست دارد

جودوکار ایرانی سعید مولایی با آمدن به اسرائیل و شرکت در مسابقات “گران اسلم” در تل آویو به ستاره محبوب ملت اسرائیل مبدل شد و همگان در شادی پیروزی او شرکت کردند. ولی در ایران آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو در این قهرمان را “خائن” نامید و ادعا کرد که او موجب محروم گردیدن جودوکاران ایرانی در صحنه مسابقات بین المللی شد.

سعید مولایی در رقابت هایی که در گذشته در صحنه جهانی در آنها شرکت کرد، مدال های قهرمانی زیادی برای ایران به ارمغان آورد و در رقابت های تل آویو نیز در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم نفر دوم شد و رئیس فدراسیون جودوی اسرائیل مدال نقره را به سینه او آویخت و به گرمی با او سخن گفت.

برخی مفسران در اسرائیل نوشتند که سعید مولایی در واقع دو مدال طلا به دست آورده است زیرا یک مدال طلا به پاس شایستگی او در پیشگام شدن در ابراز دوستی دو ملت ایران و اسرائیل است و مدال طلای دوم را باید به خاطر شرایط دشوار روانی و اجتماعی دانست که مانع از رسیدن او به مدال طلا گردید.

سعید مولایی در مرحله مقدماتی مسابقات جودو در تل آویو، بر دو رقیب خود از جمهوری آذربایجان و کشور ایتالیا چیره شد و به مقام ربع نهایی رسید. در این مرحله نیز او رقیب آلمانی خود را شکست داد و بر رقیب روسی خود نیز یره شد و به مرحله نهایی رسید، ولی در آن جا  از رقیب ازبک خویش شکست خورد و به مقام دوم رسید.

سعید مولایی در کرسی افتخار به برنده مدال طلا دست می دهد

آرزوی بزرگ سعید مولایی آن بود که در تل آویو بتواند با جودوکار اسرائیلی ساگی موکی رویارو شود. علت این امر آن بود که حکومت ایران در سال های گذشته او را از مسابقه با جودوکار اسرائیلی محروم ساخته بود و همین رویداد باعث شد که سعید مولایی تصمیم بگیرد ترک وطن کند و به آلمان پناهنده شد و سپس تابعیت مغولستان را پذیرفت و عضو تیم ملی آن جمهوری شد.

سعید مولایی در طول سه سال غربت، با دوست اسرائیلی خود ساگی موکی در ارتباط و مکاتبه بود و بارها ابراز آمادگی کرده بود که با او در هر کشوری که ممکن باشد مسابقه بدهد – ولی بهترین فرصت، با برگزاری مسابقات بین المللی گران اسلم پیش آمد که در تل آویو برگزار شده است.

ولی بخت یاری نکرد و ساگی موکی جودوکار اسرائیلی، در مرحله نیمه نهایی شکست خورد و فرصت رویارویی با دوست ایرانی خود را نیافت.

در اسرائیل استقبال گرمی از سعید مولایی به عمل آمد و نه تنها رئیس فدراسیون جودوی اسرائیل به استقبال او به فرودگاه رفت، بلکه گروه هایی از ایرانیان نیز با به دست داشتن پرچم های اسرائیل و ایران و دسته گل، به محل مسابقات رفتند.

تاسف بار آن که این پیروزی سعید مولایی، با برافراشتن پرچم ملی ایران و سرود ای ایران در تل آویو همراه نبود و ورزشکاری که تسلیم فشارهای حکومت مسلط بر کشور خود نشده، ناچار گردید زیر پرچم جمهوری مغولستان به میدان بیاید.