سعید مولایی در نخستین مسابقه جودو در تل آویو رقیب خود از آذربایجان را شکست داد

سعید مولایی جودوکار ایرانی، در نخستین رقابت ورزشی در مسابقات بین المللی جودو که در تل آویو برگزار می شود، دو رقیب خود را از ایتالیا و جمهوری آذربایجان شکست داد و به مرحله نیمه نهایی ارتقاء یافت. امید می رود که مولایی در مرحله نهایی مسابقات، بتواند مدال طلا را نصیب خود سازد.

سعید مولایی جودوکار ایرانی، در نخستین رقابت ورزشی در مسابقات بین المللی جودو که در تل آویو برگزار می شود، رقیب خود از ایتالیا و جمهوری ازبکستان را شکست داد و به ردیف بالاتر ارتقاء یافت و قرار است دومین مسابقه خود را نیز در این ساعات ادامه دهد.

از آن جا که ساگی موکی جودوکار اسرائیلی نیز رقیب خود را شکست داده، احتمال دارد که در دور بعدی مسابقات، مولایی و موگی با هم روبرو شوند.

اسرائیلی ها در مورد چنین احتمالی به هیجان در آمده اند، زیرا دو سال پیش رژیم ایران از رقابت بین این دو

ساعتی پیش از آغاز مسابقه امروز جودوکار ایرانی، سعید مولایی در مسابقات بین المللی تل آویو، ده ها نفر از ایرانیان اسرائیل با در دست داشتن پرچم های ایران و اسرائیل و همچنین یک دسته گل بزرگ، در نزدیکی محل برگزاری مسابقه گرد آمده بودند تا مهر خود را نسبت به هموطنی که بر ستیز رژیم ایران علیه اسرائیل چیره شده و به اسرائیل آمده است، ابراز دارند.

همچنین ده ها تن از شهروندان دیگر اسرائیلی نیز به همان مکان آمده بودند تا احترام و تمجید خود از جودوکار ایرانی را بیان کرده باشند.

به علت ویروس کورونا همه مسابقات بدون حضور تماشاچیان برگزار می شود و از این رو، به گروه ایرانیان نیز اجازه ورود به داخل سالن داده نشد، ولی آن ها اجازه یافتند در نزدیکی محل مسابقه، علیرغم سرما و باد شدیدی که در تل آویو ادامه دارد، گرد آیند و در انتظار پایان مسابقه باشند.

با این همه، مقررات ایمنی در جریان مسابقات آنقدر سختگیرانه است که حتی پس از پایان آن، به جودوکاران اجازه بیرون آمدن از محل مسابقه و ملاقات با افراد داده نمی شود، ولی رئیس فدراسیون جودوی اسرائیل، خود به استقبال ایرانیان آمد و تاج گل را از آن ها دریافت کرد تا به سعید مولایی بسپارد.

رسانه های اسرائیلی و مردم این کشور از آمدن سعید مولایی به تل آویو، عمیقا ابراز خرسندی کرده و آن را نشان دوستی ملت ایران با ملت اسرائیل دانسته اند.

بی تردید آمدن مولایی به اسرائیل و آمادگی او برای اجرای مسابقه در تل آویو شکست سختی برای رژیم ایران است که ورزشکاران را ناچار می سازد به بهانه های مختلف از حضور در صحنه رقابت با ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات بین المللی خودداری ورزند.