سفارت آلمان در حال خارج کردن کارمندان و خانواده‌های آنها از تهران است

گزارشها از تهران نشان از آن دارد که سفارت آلمان در حال خارج کردن کارمندان و خانواده‌های آنها از تهران است.

این اتفاقات معمولا در حالت غیرعادی رخ می دهد.

در حالتی که آن کشور در آستانه جنگ- قطع ارتباط سیاسی و یا احتمالاً انقلاب قرار گیرد.

این در حالی است که دانمارک پس از افشا شدن عملیات تروریستی حکومت ایران در اروپا و کشور دانمارک سفیر خود از تهران را فرا خوانده بود امروز اعلام کرد که سفیر این کشور به تهران بازخواهد گشت.

روز گذشته نیز نمایندگان اتحادیه اروپا به توافق رسیدند که به علت افشا شدن  قصد حکومت جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان سیاسی خود در دانمارک و همچنین در فرانسه که قصد داشتند در نشست سالانه مجاهدین خلق در پاریس  عملیات تروریستی انجام دهد اروپا می‌خواهد تحریم‌هایی را بر علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.