«سفر پرزیدنت بایدن به اسرائیل و عربستان، آغاز تحولی جدید در خاورمیانه».ارزیابی منشه امیر در”صدای آمریکا”

آقایان حسین آقایی و منشه امیر در بحث مشترکی در برنامه مناظره تلویزیون “صدای آمریکا”، هر دو سفر پرزیدنت بایدن به منطقه و دیدارهای مهم او با رهبران اسرائیل، عربستان سعودی و امیرنشین های خلیج فارس را نقطه عطفی در روابط کشورهای خاورمیانه با ایالات متحده دانستند.

آقای منشه امیر، در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث نزدیکی بین برخی امیرنشین ها با اسرائیل گردیده، یادآوری کرد که خروج نیروهای نظامی آمریکایی از خاورمیانه، ابراز نومیدی آمریکا از این که مذاکرات برجامی به سرانجامی نیکو بیانجامد، دوری کشورهای عرب از حمایت از فلسطینی ها و نکوهش ترور در جهان، رسیدن اعراب به این نتیجه که اسرائیل دشمن آن ها نیست و می تواند دوست خوبی   و همچنین تهدیدهای فزاینده رژیم ایران علیه این کشورها، از جمله عوامل عمده ای است که باعث نزدیکی اعراب به اسرائیل گردیده است و رژیم ایران نمی تواند تنها عامل بروز این دگرگونی باشد.

آقای حسین آقایی دو عامل دیگر را نیز به این عوامل افزود و گفت سرخوردگی اعراب از رفتار ایالات متحده و اروپاییان در برابر تعرض روسیه به اوکراین و همچنین نیاز غرب به نفت و گاز پس از تحریم نفت و گاز روسیه نیز از جمله عواملی است که این دگرگونی ها در نقشه جغرافیایی منطقه را رقم زده است.

نسخه کامل این مصاحبه که توسط آقای پیام یزدیان برنامه پرداز پرتجربه صدای آمریکا مدیریت شد، در اختیار کاربران قرار دارد.