سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتم: رژیم ایران با نقض برجام، قصد باجگیری دارد

سفیر ایالات متحده در آژانس بین المللی انرژی اتم گفت که ادامه نقض تعهدات در چارچوب برجام از جانب حکومت اسلامی ایران، تلاشی برای اخاذی از ایالات متحده و جامعه بین المللی می باشد.

این سخنان در واکنش به گزارش افشاگرانه آژانس بین المللی انرژی اتم است که گفت: حکومت ایران با زیر پا گذاشتن تعهدات خود در چارچوب برجام، سانتریفیوژهای پیشرفته تری را در تاسیسات زیرزمینی اتمی در نطنز نصب کرده و به تزریق گاز به آن پرداخته تا بتواند با سرعت بیشتری اورانیوم غنی شده تولید کند.

آگاهان گفته اند که با تصور این که جو بایدن در مقام رئیس جمهوری آینده ایالات متحده قدرت را به دست گیرد، انتظار می رود که طبق وعده انتخاباتی خود، به برجام باز گردد و کنون رژیم ایران شرایط سخت تر و موقعیت خطرناک تری را ایجاد می کند تا بتواند امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرد.

خانم جُکی وُلکات، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی، این شیوه رفتاری را “باجگیری” خواند و گفت دنیا نباید به این زورگیری تسلیم شود.

او گفت که دنیا نباید به این اخاذی هیچگونه پاداشی بدهد.