سفیر اتحادیه اروپا خطاب به اسرائیل: مجازات مرگ علیه ترور فلسطینی برقرار نکنید

سفیر اتحادیه اروپا در اسرائیل از رسیدگی به قانونی در اسرائیل انتقاد کرد که به موجب آن، تروریست هایی که مرتکب قتل شهروندان اسرائیلی گردند، ممکن است به مجازات اعدام محکوم شوند.

با آن که در قوانین نظامی اسرائیل مجازات اعدام وجود دارد، این مجازات در قانون مدنی اسرائیل گنجانیده نشده و هیچ فردی جز آدولف آیشمن اَبَر جنایتکار نازی، به اعدام محکوم نشده است.

لایحه تعیین مجازات اعدام برای تروریست هایی که خون مردم ایران را می ریزند، مراحل ابتدایی خود را گذرانده و بزودی در شور دوم و نهایی در پارلمان مطرح خواهد شد.

امانوئل ژوفره سفیر اتحادیه اروپا در اسرائیل در مصاحبه ای گفت: «این قانون به حیثیت انسانی لطمه می زند و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجازات مرگ را باطل کرده اند و اسرائیل نباید آن را برقرار سازد.

گفتنی است: در داخل اسرائیل نیز بلندپایگان سازمان های امنیتی و نظامی، و از جمله موساد و شاباک نیز، مخالفت خود را با مجازات اعدام تروریست ها بیان داشته و گفته اند که تعیین چنین مجازاتی، آدم کشان فلسطینی را از اقدام باز نخواهد داشت، زیرا خودشان می دانند که در صورت تعرض و کشتار، احتمال زیاد وجود دارد که خودشان هم جان سالم به در نبرند.

برخی سیاستمداران و گروه های شهروندی نیز ابراز نگرانی کرده اند که اگر تروریستی اعدام شود، سازمان های فلسطینی در صدد انتقام جویی برآینده و موجب کشتار بیشتری علیه اسرائیلیان شوند.