سفیر اسرائیل در سازمان ملل:کشورهای جهان باید تحریم تسلیحاتی علیه رژیم ایران را همچنان ادامه دهند

سفیر اسرائیل در سازمان ملل، دانی دانون، در مصاحبه ای خواستار شد که کشورهای عضو شورای امنیت با پیشنهاد ایالات متحده به هدف ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه رژیم ایران موافقت کنند، در غیراین صورت، آشوب در خاورمیانه و درگیری های تروریستی و نظامی شدت خواهد گرفت.

سخن از تحریم های بین المللی است که با تصویب شورای امنیت، علیه رژیم ایران برقرار گردید و به موجب آن، خرید هر نوع جنگ افزار از جانب حکومت ایران و یا فروش آن به کشورهای دیگر ممنوع خواهد بود.

دوران این تحریم حدود دو ماه دیگر به پایان می رسد و ایالات متحده در ماه های اخیر تلاش بین المللی گسترده ای را در پیش گرفته تا کشورهای عضو شورای امنیت را متقاعد سازد که از لغو این تحریم ها جلوگیری کنند و دستورات آن بدون محدودیت زمانی ادامه یابد.

در حالی که بسیاری از کشورهای عضو شورای امنیت با این خواسته آمریکایی موافقت دارند، ولی روسیه و چین، به عنوان دو کشوری که تا کنون میلیاردها دلار اسلحه به رژیم ایران فروخته اند، و با آن حکومت مناسبات گسترده بازرگانی و اقتصادی دارند با ادامه تحریم ها مخالفت می ورزند و ممکن است طرح پیشنهادی ایالات متحده را در شورای امنیت وتو کنند.

دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در مورد لزوم ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه حکومت ایران گفت: «در حال حاضر این مهمترین کاری است که باید برای تامین امنیت جهانی و جلوگیری از جنگ و کشتار انجام گیرد».

دانی دانون در مورد ابعاد فتنه گری های رژیم ایران گفت: «هر جا توطئه ای علیه اسرائیل تدارک دیده می شود و یا به وقوع می پیوندد، انگشت ناپاک رژیم ایران را می توان در آن جا مشاهده کرد».

سفیر اسرائیل در ادامه سخنان خود گفت که رژیم ایران به معاهده اتمی موسوم به برجام پایبند نیست و هرگاه که فرصت داشته آن را نقض کرده است و بنابراین، تحریم های تسلیحاتی باید علیه این رژیم یاغی همچنان ادامه یابد تا امکانات ادامه فتنه گری آن حکومت کاهش یابد».

دانی دانون یادآور شد که اکنون رژیم ایران در چهار کشور منطقه سیاست های تخریبی و فتنه گرانه را دنبال می کند و باید به این وضع پایان داد.

دولت ایالات متحده به روسیه و چین هشدار داده که حتی اگر این طرح را در شورای امنیت وتو کنند، دولت واشنگتن با استفاده از قدرت خود، کشورهای جهان را به رعایت آن خواهد کشاند.