سفیر اسرائیل در سازمان ملل: دنیا به تدریج بیدار می شود که رژیم ترفندباز ایران قصد بازگشت به مذاکرات برجامی را ندارد

سفیر اسرائیل در سازمان ملل، گیلعاد اردان، به خبرنگاران گفت: هنگام آن است که دنیا درک کند که دوران انتظار برای بازگشت رژیم ایران به  مذاکرات اتمی به سر رسیده و باید راه دیگری را در پیش گرفت و آن طرح دوم را به اجرا گذاشت. گیلعاد اردان به جزئیات طرح دوم اشاره ای نکرد. ولی منظور او طرح جایگزینی است که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در دیدار دو ماه پیش با پرزیدنت بایدن به او ارائه کرد و از آن هنگام تا کنون، مقامات ارشد سیاسی، اطلاعاتی، نظامی و امنیتی دو کشور به بررسی آن مشغول هستند.

یکی از مقامات رسمی ایالات متحده که نام او برده نشده، به خبرنگاران گفته است که کاسه صبر دولت ایالات متحده در انتظار به بازگشت رژیم ایران به مذاکرات در حال لبریز شدن است و دور نخواهد بود روزی که باید به شیوه های دیگر روی آورد.

سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت: در همان حال که دنیا در انتظار ادامه مذاکرات است، حکومت ایران به دور از چشم بازرسان بین المللی انرژی اتم و با شتاب بیسار، به برنامه های هسته ای خود ادامه می دهد و هنگام آن شده که دنیا به اقدام عملی دست بزند.

ابراز نگرانی رافائل گروسی رئیس آژانس که علنا گفت رژیم ایران یکی از توافقات عمده ماه گذشته با این نهاد را زیر پا گذاشته، می تواند نشان آن باشد که رژیم ایران قصد همکاری صادقانه با نهادهای بین المللی را برای امکان پذیر ساختن نظارت بر فعالیت های هسته ای اش ندارد و این باید زنگ خطر بیشتری برای جامعه جهانی باشد.

گیلعاد اردان به خبرنگاران گفت که او با سفیران برخی کشورهای عربی و امیرنشین های عرب در سازمان ملل در ارتباط است و مرتبا از زبان آن ها می شوند به کشورشان تا چه حد از ادامه یکه سازی رژیم ایران در امور هسته ای نگران است.

اردان گفت که در مقر سازمان ملل در نیویورک و در گفتگوهایی که مداوم با نمایندگان کشورهای دیگر دارد، اکنون احساس می کند که جامعه جهانی در مورد نیات واقعی رژیم ایران در ادامه برنامه های اتمی هشیارتر می شود.

او گفت اگر در گذشته، نمایندگان کشورها هشتاد درصد احتمال می دادند که رژیم ایران به مذاکرات برجامی باز گردد، امروز این درصد بسیار پایین آمده و هر روز کشورهای تازه ای معتقد می گردند که رژیم ایران در واقع به شیوه وقت کشی متوسل گردیده تا بتواند همچنان، و به دور از چشم بازرسان بین المللی، به برنامه های اتمی خود ادامه دهد.