سفیر اسرائیل در لهستان، به وزارت خارجه احضار شد که چرا نتانیاهو لهستانی ها را به شرکت در جنایات هیتلر متهم کرده است

تا پیش از جنگ جهانی دوم، لهستان با سه و نیم میلیون نفر یهودی، دارای بزرگترین شمار یهودیان در اروپا بود. ولی در جریان جنگ جهانی دوم، بیش از سه میلیون نفر از آنان قربانی شدند

دولت لهستان، با احضار سفیر اسرائیل در ورشو، سخنان بنیامین نتانیاهو را در مورد نقش مردم لهستان در همکاری با نازی ها و کشتار یهودیان، مورد نکوهش شدید قرار داد. ولی نخست وزیر اسرائیل در توضیح سخنان خود گفت که وی همه ملت لهستان و حکومت آن کشور را متهم نساخته بود، بلکه گفته بود که بخشی از لهستانی ها برای کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم، با رژیم نازی همکاری می کرده اند.

دولت راستگرای لهستان در یک سال اخیر نسبت به این نکته حساسیت بسیار زیاد نشان می دهد و طبق قانونی که چند ماه پیش در پارلمان آن کشور به تصویب رسیده، هرکس ملت لهستان و یا دولت آن در جنگ جهانی دوم را مسؤول جنایات نازی ها بداند، مرتکب جرم گردیده و محاکمه و مجازات خواهد شد.

احضار  سفیر اسرائیل، خانم آنا اِزری، در حالی صورت گرفت که نتانیاهو توضیح داد که او کل مردم لهستان و یا دولت وقت را متهم نساخته، بلکه گفته است که عواملی در لهستان با نازی ها همکاری داشته اند.

تا پیش از جنگ جهانی دوم، لهستان با سه و نیم میلیون نفر یهودی، دارای بزرگترین شمار یهودیان در اروپا بود. ولی در جریان جنگ جهانی دوم، بیش از سه میلیون نفر از آنان قربانی شدند. در آن دوران، افرادی نیز در لهستان بودند که با به خطر انداختن جان خود، کوشیدند یهودیان را از مرگ نجات دهند. ولی اکثریت مردم لهستان، از روز نفرت نسبت به یهودیان، و یا به طمع غارت اموال آنان، با نازی های در این کشتار همکاری می کردند.

روزنامه های اسرائیلی نوشتند که نتانیاهو در گفتگو با خبرنگاران اسرائیلی گفته بود که تردید ندارد برخی لهستانی ها با نازی ها همکاری می کردند و اطمینان دارد که کسی در لهستان او را به خاطر گفتن این سخنان محاکمه نخواهد کرد. ولی نخست وزیر در واکنش به این مطالب اعلام داشت که خبرنگاران سخنان او را به درستی درک نکرده بودند و در گزارش های آنان اظهارات وی تحریف شده است.

وزارت خارجه اسرائیل نیز توضیح داد که نخست وزیر، به طور کلی از “لهستانی ها” سخن گفته و منظورش همه ملت لهستان نبوده است.