سفیر اسرائیل در مسکو: «با به روی کار آمدن آخوند ابراهیم رئیسی، تنش و خطرات در خاورمیانه بالاتر می رود»

سفیر اسرائیل در مسکو الکساندر بن کسپی ببه خبرنگاران گفت که

فتنه گری های حکومت اسلامی ایران یک تهدید خطرناک برای اسرائیل محسوب می شود و اسرائیل این تهدیدها را بسیار جدی می گیرد و قاطعانه از خود دفاع می کند.

سفیر اسرائیل یادآور شد که در حال حاضر سپاه پاسداران در ایران به موشک هایی مجهز است که برد آن به آن سوی اروپا و فراتر از آن می رسد و دنیا باید این خطر را جدی بگیرد و برای برطرف ساختن آن به اقدامات موثر دست بزند.

نخست وزیر جدید اسرائیل، نفتالی بنت، هفته پیش در این رابطه گفت که  از دیدگاه او، رژیم ایران بزرگترین خطر امنیتی در خاورمیانه است و اسرائیل را تهدید می کند و امنیت کشورهای منطقه را به خطر می اندازد و دنیا باید این خطر را جدی بگیرد و برای متوقف ساختن آن اقدام کند.

نفتالی بنت گفت: اگر آن ها قدرت تهاجمی دارند، ما صد برابر آن را داریم و اگر ادعای جنگ افزار و شیوه های نظامی دارند، مال ما هزار درجه بهتر و بالاتر است و اگر آنها قدرت تحمل دارند، قدرت تحمل ما هزاران برابر بیشتر است.

او گفت که اسرائیل در برابر هر تعرض، از هر سو که باشد، قاطعانه از خود دفاع خواهد کرد. بنت گفت که اسرائیل در برابر تعرض دست به روی دست نمی گذارد و با کمک نوآوری های خود قاطعانه به آن پاسخ می دهد.

الکساندر بن کسپی سفیر اسرائیل در مسکو، در ادامه سخنان خود گفت که اکنون با به روی کار آمدن فردی تندرو مانند آخوند ابراهیم رئیسی، انتظار می رود که رژیم ایران سیاست تهاجمی شدیدتری را در پیش گیرد و اوضاع منطقه وخیم تر خواهد شد.

سفیر اسرائیل گفت: با توجه به موشک های دوربردی که حکومت ایران تولید کرده، نه تنها قادر است به اسرائیل برسد، بلکه کشورهای اروپایی و فراتر از آن را نیز تهدید می کند و بنابراین، خطرات امنیتی از جانب رژیم ایران، تنها به اسرائیل مربوط نمی شود.

در مورد سوریه، سفیر اسرائیل گفت که دولت اورشلیم در امور داخلی و خیزش مردمی در آن کشور دخالتی نمی کند، ولی هنگامی که سپاه قدس ایران درصدد استقرار دائم در آن کشور است تا اسرائیل را به نابودی تهدید کند، سران این کشور وظیفه خود می دانند که برای رفع خطر به اقدام بپردازند و از امنیت کشور دفاع کنند.

او گفت: دولت اسرائیل همچنین می کوشد تا آن جا که در توان دارد، از شکل گیری گروه های تهاجمی در سوریه توسط گروه های مزدور رژیم ایران و رسیدن اسلحه و پول به آن ها جلوگیری کند.