سفیر ایالات متحده در اسرائیل ارزیابی کرد که پیروزی احتمالی جو بایدن به سود اسرائیل و اعراب نیست

در اوج نگرانی ها نسبت به سلامت جان پرزیدنت ترامپ، دیوید فریدمن سفیر ایالات متحده در اسرائیل ارزیابی کرد که اگر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزیده شود، منافع اسرائیل به خطر خواهد افتاد و به سود این کشور نخواهد بود.

فریدمن در توضیح این ارزیابی خود گفت که بی تردید، اگر جو بایدن ریاست جمهوری را به دست گیرد، سیاست آمریکا در برابر زیاده خواهی های رژیم ایران را دگرگون خواهد ساخت و این امر ممکن است به زبان اسرائیل باشد. او گفت: در چنین صورتی، سیاست کاخ سفید نسبت به اسرائیل و امیرنشین های حوزه خلیج فارس، مانند امروز دوستانه باقی نخواهد ماند.

سفیر آمریکا در اسرائیل که سخنانش در چارچوب مصاحبه ای با رسانه “العین” در امارات عربی متحده انجام می گرفت، تاکید کرده گفت: دولت پرزیدنت ترامپ قاطعانه ترین سیاست را در برابر رژیم ایران در پیش گرفته و این احتمال وجود دارد که اگر بایدن به قدرت برسد، این سیاست را متوقف و یا دگرگون سازد.

دیوید فریدمن یادآور شد که جو بایدن معاون ریاست جمهوری در زمان پرزیدنت اوباما بوده و ممکن است به همان سیاست های وی ادامه دهد.

سفیر ایالات متحده در اسرائیل ارزیابی کرد که تحریم های آمریکایی علیه رژیم ایران بسیار موثر بوده و رفتارهای این رژیم در منطقه را تا حد زیادی مهار کرده است و اگر این سیاست ادامه یابد، رژیم ایران چاره ای نخواهد داشت جز آن که فراخوانی پرزیدنت ترامپ را برای بازگشت به دور میز مذاکرات بپذیرد و به رفتارهای ویرانگرانه در خاورمیانه پایان دهد.

دیوید فریدمن نتیجه گرفته گفت: اگر باید قدرت را به دست گیرد، همه این سیاست ها متوقف خواهد شد و اسرائیل و امیرنشین ها از آن متحمل زیان خواهند گردید.