سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، از کشورهای جهان خواست علیه فتنه گری های رژیم ایران اقدام کنند

کشانده شدن درگیری اتمی و موشکی رژیم ایران با جامعه جهانی به شورای امنیت، یک رویداد مهم بین المللی در رویارویی با حکومت ایران به حساب می آید. در حالی که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارد، ولی قطعنامه هایی که در شورای امنیت به تصویب برسد، دارای اعتبار اجرایی است و اگر کشوری از اجرای آن سر باز زند، ممکن است مورد مجازات قرار گیرد.

ارجاع تخلفات رژیم ایران به شورای امنیت، به خاطر تخلف از برجام و سرکشی در ادامه برنامه های موشکی و دخالت جنگی در امور کشورهای دیگر، ممکن است حکومت را به سوی اجرای ماده هفت سوق دهد که به موجب آن، اگر کشوری به سرپیچی ادامه دهد، کشورهای عضو شورای امنیت حق خواهند داشت علیه آن رژیم به اقدامات نظامی دست بزنند.

در نشست شب گلشته شورای امنیت (پنجشنبه) سخنان سفیر ایالات متحده علیه رژیم ایران بسیار انتقادآمیز و گزنده بود. خانم کِلی کرَفت سفیر آمریکا در این نشست رژیم ایران را مورد انتقادهای گزنده قرار داد و از جمله گفت: «رژیم ایران همچنان به عملیات آشوبگرانه در خاورمیانه ادامه می دهد و باید جلوی آن گرفته شود». او گفت: «هدف رژیم ایران از این عملیات، نا امن کردن منطقه خاورمیانه و بهره برداری از آشوب است و چنین امری نمی تواند ادامه یابد».

خانم کلی کرفت، در ادامه سخنانش گفت که ایالات متحده به رژیم ایران امکان نخواهد داد که آشوبگری در منطقه را دنبال کند.  اشاره او به این واقعیت بود که رژیم ایران با فرستادن پول و اسلحه برای گروه های مزدور خود در چند کشور، می کوشد هرج و مرج ایجاد کند تا بتواند منافع منطقه ای خود را پیش برد.

نشست شورای امنیت برای رسیدگی به مجموعۀ فتنه گری های رژیم ایران در منطقه برپا شده بود و به موضوع خروج گام به گام رژیم از برجام و یا برنامه های موشکی آن محدود نمی شد. همچنین قرار نبود که قطعنامه ای در جریان آن به تصویب برسد. ولی برگزاری نشست، حتی در ابعاد توصیف شده، گام دیگری در راه منزوی کردن رژیم ایران در صحنه بین المللی و از جمله، دوری اروپا از آن حکومت می باشد.

سفیر ایالات متحده، به عنوان نمونه ای از فتنه گری های منطقه ای رژیم ایران، به جنگ افزارهایی اشاره کرد که حکومت در اختیار حوثی های یمن قرار داده تا بتوانند به عربستان سعودی حمله کنند و ساختار سیاسی آن را متزلزل سازند. روح الله خمینی، سی سال پیش از آن که قدرت را در ایران به دست گیرد، در کتاب “کشف الاسرار” از جمله نوشته بود که دنیای اسلام باید برای برانداختن حکومت مسلمانان وهابی در عربستان که کلیددار اماکن مقدسه اسلامی نیز هستند، قیام کند.