سفیر عراق در آمریکا خواهان دوستی با اسرائیل و کنار گذاشتن خصومت دیرین شد

سفیر عراق در ایالات متحده، در اظهاراتی بی سابقه، به کشور خود و همه ممالک عربی پیشنهاد کرد از خصومت با اسرائیل دست بکشند و موجودیت این کشور را بپذیرند و با دولت اورشلیم روابط دوستی برقرار سازند.

این سفیر که فرید یاسین نامیده می شود، در مصاحبه ای گفت که اعراب از چندین دهه خصومت با اسرائیل، بهره ای نصیب خود نساخته اند و هنگام آن رسیده که در مواضع پیشین خود بازنگری کنند و به خصومت علیه اسرائیل پایان بخشند.

این سخنان در حالی بیان می شود که دولت مرکزی بغداد می کوشد به تدریج خود را از وابستگی به رژیم ایران دور سازد و با کشورهای میانه رو مانند عربستان سعودی همکاری بیشتری داشته باشد.

با آن که اکثریت اهالی عراق اهل تشییع هستند و نخست وزیر و اکثر وزیران او نیز شیعه می باشند، اکثرا ادامه همکاری با رژیم ایران را به زیان منافع کشور خود می دانند.

نخست وزیر عراق اخیرا دستور داده که گروه چریکی موسوم به “حشد الشعبی” که حکومت ایران برپا ساخته منحل گردد و افراد آن به نیروهای نظامی و انتظامی دولت عراق بپیوندند و اقدامات خودسرانه را کنار گذارند.

سفیر عراق در واشنگتن در مصاحبه گفت که خاورمیانه دگرگون شده و با چالش های تازه ای روبرو می باشد و این امر باید موجب بازنگری در رفتار نسبت به اسرائیل شود و خصومت پیشین به زباله دان تاریخ منتقل گردد.

این سخنان فرید یاسین، در داخل عراق با انتقادهای شدید برخی محافل شیعه وابسته به حکومت ایران روبرو شد. ولی شماری از رسانه های عربی در داخل عراق و خارج از آن، از این سخنان استقبال کردند و آن را دلاورانه خواندند و به دولت عراق توصیه کردند که آن را مورد بررسی جدی قرار دهد.

هنوز معلوم نیست که آیا سفیر عراق در ایالات متحده دیدگاه شخصی خود را مطرح ساخته و یا پس از مشورت با دولت بغداد، این سخنان بی سابقه را بیان کرده است.