سفینۀ فضایی اسرائیل، پس از برطرف کردن یک نقص فنی کوچک، به سفر خود به سوی کره ماه ادامه می دهد

در مجموع، این سفینه که “بِرِشیت” یعنی سرآغاز و ابتدا، نامیده می شود، قرار است مسافتی را به طول ۱۳۱ هزار کیلومتر طی کند

سفینۀ فشایی اسرائیل که برای فرود آمدن در سطح کره ماه به فضا پرتاب شده، همچنان با موفقیت به راه خود ادامه می دهد. این سفینۀ فضایی روز گذشته یک دور دیگر در اطراف کره زمین گردش کرد و از امروز مسیر خود را به صورت بیضی بزرگتری ادامه می دهد و هر بار بر درازای آن می افزاید تا پس از حدود یک ماه دیگر بتواند از حوزه جاذبه کره زمین خارج شود و وارد مدار جاذبه کره ماه گردد.

دو روز پیش اعلام شد که یک نقص فنی کوچک در دستگاه کامپیوتر این ماهواره رخ داده که ممکن است آن را از مسیر خود منحرف سازد. ولی دانشمندان اسرائیلی توانستند بر آن قایق آیند و سفینه، به مسیری که از پیش برای آن تعیین شده همچنان ادامه دهد.

در مجموع، این سفینه که “بِرِشیت” یعنی سرآغاز و ابتدا، نامیده می شود، قرار است مسافتی را به طول ۱۳۱ هزار کیلومتر طی کند.

آگاهان توضیح دادند که دانشمندان اسرائیل توانستند پس از بروز نقص فنی در سفیه، کامپیوتر آن را خاموش ساخته و از نو روشن کنند و آنگاه نقص به وجود آمده برطرف شد.

یک دیدگاه

  1. هرچی زودتر پرچم کشوردولت اسرائیل را درکره ماه هم نصب کنید تا چشمان اخوندهای دزد پلید وحسود بیشتر ازگذشته کورترشود و همینکه افتخاری برای بشریت بهمراه عظمت تکنولوژی اسرائیل میباشد.

Comments are closed.