سلامی در سخنانی احتمال هرگونه گفتگو با ایالات متحده را در هر شرایطی باطل دانست

سلامی در سخنانی احتمال هرگونه گفتگو با ایالات متحده را در هر شرایطی باطل دانست و گفت که حکومت  اسلامی هرگز نباید با امریکائیان وارد گفت وگو شود

پاسدار سلامی فرمانده سپاه پاسداران اسلامی تاکید کرد: امروز دو راه وجود دارد یا باید قوی بود و عزیز شد و یا باید ضعیف بود و تسلیم شد. غیظ آمریکا دائمی بوده و ماهیت آن به گفته وی استکباری است.  اگر با او سازش هم کنیم در نهایت اراده ما را می‌شکند و هر ملتی تا زمانی در برابر دشمن استوار است که اراده او پابرجاست.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حکومت ایران بدون گفت و گوهای صادقانه با ایالات متحده و دگرگون ساختن عامل رفتارهای خود نخواهد توانست رژیم را از وضعیت  کنونی نجات دهد و احتمال برافتادن حکومت روز به روز افزایش خواهد یافت

سلامی افزود:  جنگ پدیده‌ای است دقیق و محاسبه پذیر، هر کس قوی باشد پیروز می‌شود. هر کشوری که بتواند معادله جنگ را هدایت کند و آن را به نفع خود تغییر دهد پیروز است.

فرمانده سپاه پاسداران در ادامه مدعی شد:  رهبری پرچم هدایت را از خمینی  به دست گرفته است و کاری کرده  تا آمریکا مجبور به فرسایش قدرت شده و هزینه کند اما دستاوردی به  دست نیاورد. رهبر عزیز ما دشمن بیرون رانده شده را تعقیب کرد و تمرکز جبهه دشمن را برهم زد. رهبری  دشمن را در ناکامی سیاسی فرو برده است.

سلامی گفت:  امروز امریکا  منزوی‌تر شده و نفوذ سیاسی خود را در منطقه و جهان از دست داده است. و خسته و ناتوان در حال عقب‌نشینی است.

فرمانده کل سپاه پاسداران افزود:  ما در معرض یک تحریم اقتصادی بزرگ قرار گرفته‌ایم و ما با عظمت در مقابل اراده دشمن ایستاده‌ایم.  نباید ملت ایران در جغرافیای فریب دشمن حرکت کند.  ما نباید با آمریکا مذاکره کنیم.

در حالی که علی خامنه ای در گفت وگو را باز گذاشته و روحانی هم با ایراد شروطی گفته که ما حاضریم گفتگو کنیم اما حالا حسین سلامی می آید و با این موضعگیری ها  این درها را می بندد.