با توجه به بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و رژیم اسلامی و اهمیت این موضوع رادیو پیام اسراییل قصد دارد در روزها و هفته های آینده در گفتگو با کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و نظامی از زوایای مختلف این امر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

در دور اول این گفتگوها در گفتگو با آقایان علی اکبر امیدمهر و حسن اعتمادی به تحلیل و بررسی احتمال بروز جنگ و توانایی و نقاط ضعف دو طرف و همچنین شرایط منطقه ای پرداختیم.

 

یک دیدگاه

Comments are closed.