سناتور پیشین جو لیبرمن از حزب دموکرات: اتم ایران به سرعت پیش می رود و نگرانم بایدن “طرح ب” را آماده نکرده است

سناتور پیشین جو لیبرمن که یکی از شخصیت های بلندپایه حزب دموکرات ایالات متحده محسوب می شود، در نامه ای خطاب به پرزیدنت بایدن به او گوشزد کرد که دوران شکیبایی در برابر برنامه های اتمی رژیم ایران به پایان رسیده و هنگام آن است که دولت واشنگتن گزینه های دیگر را به اجرا گذارد.

در هفته های اخیر، از داخل حزب دموکرات نیز صداهای بلندتری شنیده می شود حاکی از این که بیش از این نباید فریب وقت کشی های رژیم ایران را خورد و در شرایطی که آن ها بدون نظارت بین المللی در راه تولید بمب پیش می روند، جامعه جهانی نباید ساکت بنشیند.

سناتور لیبرمن ابراز نگرانی کرد که پیشرفت های اتمی رژیم ایران خطرات را بسیار افزایش داده و حتی به طور غیر مستقیم پیشنهاد می کند که ایالات متحده گزینه جنگی را در پیش گیرد.

سناتور لیبرمن نوشت که اکنون تردیدی نیست که شکیبایی دیپلماتیک ایالات متحده برای بازگردانیدن رژیم ایران به مذاکرات بی حاصل بوده است – و افزود: «من به شدت نگران آن هستم که طرح جایگزینی را دولت پرزیدنت بایدن آماده اجرا نساخته است.

این سناتور حزب دموکرات که با روزنامه “ییسرائل هَیوم” (اسرائیل امروز) گفتگو می کرد، افزود: «ایالات متحده باید به رژیم ایران و همه دنیا نشان دهد که قاطعانه حاضر است اگر راه دیپلماتیک به نتیجه نرسید، به اقدامات زورمندانه علیه اتمی شدن ایران دست بزند».

او گفت: افراد حزب دموکرات متحیرانه می پرسند که آیا پرزیدنت بایدن این گزینه را آماده اجرا کرده است؟

در روزهای اخیر وزیر خارجه ایالات متحده و سرپرست مذاکرات اتمی و دیگر بلندپایگان آمریکایی تاکید کرده اند که شکیبایی دولت بایدن رو به پایان می رود. ولی آن ها به صراحت گفتند که حاضر نیستند به طور علنی از “گزینه های دیگر” سخن بگویند.

از جانب ایران نیز همچنان پیام های ضد و نقیضی شنیده می شود. سفیر رژیم در سازمان ملل دوباره گفت که برای بازگشت به مذاکرات، ایالات متحده باید متعهد شود که همه تحریم ها را بخواهد داشت و تنها پس از گذران یک دروه راستی آزمایی، رژیم ایران حاضر است به تعهدات برجامی باز گردد.