سنای لهستان قانون ممنوعیت اتهام هولوکاست را به تصویب رساند

محله یهودیان حومه پاریس که در آن جا کودک یهودی مورد حمله یهودستیزانه قرار گرفت و تحت محافظت پلیس است

تصویب قانونی در پارلمان لهستان که به موجب آن سخن گفتن از نقش لهستانی‌ها در کشتار یهودیان در آن کشور جرم محسوب خواهد شد، یک بار دیگر خشم مردم اسرائیل را برانگیخت و سیاستمداران به آن اعتراض کردند. همچنین وزارت خارجه ایالات متحده این قانون را محکوم دانست و جوامع یهودی دنیا نیز بیانیه هایی در نکوهش آن انتشار دادند.

قانون جدید روز گذشته (چهارشنبه) در مجلس سنای لهستان تصویب شد و از آن جا که پیشتر در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود، اگر رئیس جمهوری لهستان آن را توشیح کند، اعتبار قانونی خواهد یافت.

به موجب قانون جدید، هیچ کس حق ندارد بگوید که اردوگاه های مرگ “لهستانی” بوده و یا دولت و ملت لهستان در برپایی آن نقش داشته‌اند.

همچنین پژوهشهای تاریخی درباره نقش لهستانی‌ها در کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم نیز ممنوع خواهد بود. هر کس که به چنین کاری بپردازد، به دادگاه کشانده خواهد شد و ممکن است زندانی شود و یا به پرداخت جریمه نقدی محکوم گردد.

شخصیت های سیاسی و اجتماعی در اسرائیل این تلاش دولت لهستان را برای بی گناه نشان دادن مردم آن کشور محکوم دانستند. آنها گفتند، لهستان به نخستین کشوری مبدل می گردد که هولوکاست را رسما انکار می کند و این در حالی که تا کنون انکارگران هولوکاست افراد و یا گروه های کوچک بوده‌اند.

اسرائیلیان می گویند که حتی اگر در دوران جنگ جهانی دوم، دولت لهستان منحل شده بود و نازی ها قدرت را به دست داشته و آن کشور را اشغال کرده بودند، ولی صدها هزار نفر از مردم لهستان با اشتیاق به همکاری با نازی های علیه یهودیان پرداخته بودند و شمار زیادی از اداره کنندگان اردوگاه های مرگ، لهستانی بودند.

هفته پیش به دنبال یک گفتگوی تلفنی، رئیس جمهوری لهستان موافقت کرد که یک کمیته مشترک با اسرائیل تشکیل شود که این قانون را مورد بازنگری قرار دهد. ولی پیش از آن که چنین کمیته ای برپا شود، خبر می رسد که لایحه ارائه شده، از جانب سنای لهستان نیز تصویب شده و اکنون منتظر امضای شخص رئیس جمهوری است.

وزارت خارجه ایالات متحده نیز در بیانیه ای از اقدام دولت لهستان ابراز ناخرسندی و تاسف کرد و از آن کشور خواستار شد در این رفتار بازنگری کند.

یک حادثه یهود ستیزانه در فرانسه، آن کشور را تکان داد و نخست وزیر آن کشور گفت که گرایش های یهود ستیزانه رنگ تازه ای به خود گرفته و آن “روی آوردن به خشونت و وحشیگری علیه یهودیان است”.

اشاره ادوارد فیلیپ نخست وزیر لبنان به حادثه ای بود که روز گذشته در یکی از محله های حومه پاریس رخ داد که در جریان آن چند تن از اوباش فرانسوی به یک کودک هشت ساله یهودی که عرقچین مذهبی روی سر داشت حمله بردند، او را مضروب کردند و به زمین انداختند و پس از مشت و لگدهای بسیار، راه گریز در پیش گرفتند.

پرزیدنت ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در واکنش گفت: «این اوباشگری علیه یک کودک یهودی نبوده، بلکه همه فرانسه را هدف گرفته بود».

نخست وزیر فرانسه نیز گفت: باید از این پدیده خشونت بار و نوع جدید یهودستیزی با صراحت سخن گفت و آن را قاطعانه محکوم دانست.

در گزارش های پیشین آمده بود که در یک سال اخیر موارد یهود ستیزی در فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی افزایش یافته است.