سه ایرانی که گذرنامه جعلی اسرائیلی در اختیار داشتند در مرز بلغارستان بازداشت و زندانی شدند

این سه تن هنگامی که قصد داشتند از ترکیه وارد بلغارستان شوند، با ارائه گذرنامه جعلی اسرائیلی، بازداشت گردیدند و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

در بلغارستان، سه نفر ایرانی که گذرنامه های جعلی اسرائیلی در اختیار داشتند، در خط مرزی شناسائی و بازداشت شدند.

یک روزنامه چاپ بلغارستان به نام “صوفیا گلوبز” نوشت که این سه تن هنگامی که قصد داشتند از ترکیه وارد بلغارستان شوند، با ارائه گذرنامه جعلی اسرائیلی، بازداشت گردیدند و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

نام این سه تن اعلام نگردیده، ولی گفته شده که آن ها به ترتیب ۲۱ ساله، ۲۸ ساله و ۳۲ ساله هستند. بازداشت آنان روز چهارشنبه هشت روز پیش صورت گرفت و به زندانی در جنوب بلغارستان منتقل گردیدند.

در سال های اخیر بارها اتفاق افتاده که شهروندان ایرانی با در اختیار داشتن گذرنامه اسرائیلی درصدد برآمدند وارد کشورهای اروپایی و یا ممالک دیگر شوند.

گذرنامه اسرائیلی به دو علت در بازار سیاه گذرنامه های تقلبی، خواستاران بسیار دارد. یکی به علت آن که با داشتن گذرنامه اسرائیلی می توان بدون نیاز به روادید به اکثر کشورهای دنیا سفر کرد و دوم آن که موارد بسیاری از دزدیدن گذرنامه از شهروندان اسرائیلی در کشورهای مختلف و به ویژه در تایلند و هند روی داده است.

جوانان اسرائیلی در شمار گردشگران بزرگ جهان قرار دارند و برخی از آنان به ویژه در پایان خدمت نظام وظیفه برای گردشگری طولانی به کشورهای دیگر می روند و موارد متعددی از ربوده شده گذرنامه آنان پیش آمده است.

آخرین مورد کشف گذرنامه تقلبی اسرائیلی، درتابستان امسال رخ داد و آن هنگامی بود که یک ایرانی به نام کاظم حسینی ۴۲ ساله، با گذرنامه تقلبی اسرائیلی از کاتماندو پایتخت نپال به دهلی پرواز کرده بود تا از آن جا رهسپار اروپا شود.

در نپال نیز شمار بسیار زیادی از گردشگران اسرائیلی، به ویژه در پایان دوران خدمت وظیفه در حال گردش هستند.

حسینی به خبرنگاران گفته بود که گذرنامه اسرائیلی از اعتبار بالا برخوردار است و با آن می توان به همه کشورهای اروپایی وارد شد.

از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسلامی، گذرنامه ایرانی اعتبار خود را در بسیاری از کشورهای جهان از دست داده است. همچنین، دریافت ویزای ورود از سفارتخانه های بسیاری از کشورها در تهران، کاری تقریبا محال است و برخی از ایرانیان به خرید گذرنامه های جعلی دست می زنند که اکثرا آن ها را با مشکل و زندان روبرو می سازد.