سه ایرانی که گذرنامه های جعلی داشتند، به ظن ماموریت تروریستی در فرودگاه قبرس بازداشت شدند

پلیس قبرس ایرانیان دستگیر شده در فرودگاه پاپوس را به زندان منتقل می سازد. هویت این افراد هنوز اعلام نشده است

سه جوان ایرانی در فرودگاه یکی از شهرهای قبرس به نام پاپِس به ظن آن که ممکن است تروریست های اعزامی سپاه قدس ایران بوده اند بازداشت شدند. ولی ممکن است علت واقعی بازداشت، در اختیار داشتن گذرنامه های تقلبی بوده است.

پلیس قبرس، تا هنگام تنظیم این خبر، هنوز اطلاعاتی در زمینه بازداشت این ایرانیان و نوع اتهامی که به آنان وارد آمده، انتشار نداده است. ولی یک نشریه خبری به نام “این تی لی تایمز” نوشت که این سه تن گذرنامه هایی در اختیار داشتند که در بخش ترک قبرس به دست آورده بودند.

احتمال می رود که آنان این گذرنامه های جعلی را در بخش ترک قبرس به این امید خریداری کرده باشند که بتوانند به یک کشور اروپایی رسیده و در آن جا تقاضای پناهندگی کنند. ولی دولت قبرس بیم دارد که این سه تن از افراد اعزامی سپاه قدس ایران بوده و ماموریت داشته اند که در قبرس به عملیات تروریستی دست بزنند.

به علت آسان بودن سفر به قبرس، شمار زیادی از ایرانیان در آن سرزمین مستقر شده اند که اکثریت قریب به اتفاق آنان از مخالفان رژیم هستند و احتمال دارد که ماموریت افراد بازداشت شده، آسیب رساندن به یک یا چند نفر از آنان بوده است.

از آن جا که این سه نفر از ترکیه به بخش ترک قبرس رفته و در آن جا گذرنامه جعلی گرفته بودند، دولت نیکوسیا این احتمال را نیز بررسی می کند که آن ها ماموریتی از جانب دولت آنکارا برای خرابکاری در قبرس داشته اند.

منابع آگاه خبری می گویند که در گذشته نیز ماموران سپاه قدس ایران، به اقدامات تروریستی و یا امنیتی در قبرس دست زده اند که اطلاعاتی درباره ماهیت آن انتشار نیافته است.

دولت قبرس نسبت به اقدامات دولت ترکیه در خاک آن جزیره نیز بسیار حساس است.

رادیو پیام اسرائیل، در صورت به دست آوردن اطلاعات بیشتر، کاربران را در جریان آن قرار خواهد داد.