سه تلاشگر سیاسی که قصد شکایت علیه خامنه ای را داشتند، در محکوم کردن شرایط بازداشت و زندان خود بیانیه مشترک دادند

سه تن از تلاشگران سیاسی ایران که عملکرد علی خامنه ای را در خرید واکسن مورد اعتراض قرار داده و قصد پیگیری حقوقی آن را داشتند، و به همین جرم به زندان افتادند، در بیانیه ای که انتشار دادند، سرکوبگری رژیم در زندانی کردن آنان در سلول های انفرادی و دیگر آزارهای جسمی و روحی را محکوم دانستند

دو حقوقدان به نام مصطفی نیلی ، آرش میخوری، همراه با تلاشگر سیاسی مهدی محمودیان در مشاورانی که انجام دادند، تصمیم گرفته بودند بیانیه ای انتشار دهند و علی خامنه ای را با این اتهام که با سیاست های نابخردانه کورونایی موجب افزایش مرگ شهروندان در ایران شده به محاکمه کشاند.

آن ها پیش از انتظار این بیانیه  بازداشت شدند و زیر فشار قرار گرفتند که تعهد کتبی دهند که این فعالیت را کنار می گذارند. ولی از آن جایی که این سه تن به تهدیدات و فشارها گردن ننهادند، به زندان منتقل گردیدند و اکنون در سلول انفرادی به سر می برند.

این سه تن بی آن که نام خامنه ای را به صراحت ببرند، گفته بودند که قصد دارند از آن بخش از مسئولان حکومتی که مانع واردات واکسن های پیشرفته شده اند به دادگاه شکایت برند.

این تلاشگران در ادامه بیانیه مشترک، از موارد فشارهای روانی و جسمی از جانب مسؤولان سرکوب سخن گفته و از بدرفتاری با آنان در زندان، به شدت انتقاد کرده اند.

آن ها نوشتند که ماموران اداره اطلاعات قوه قضائیه تهدید کرده بودند که اگر آن ها انصراف نامه امضا نکنند، محاکمه و محکوم خواهند شد. ولی این سه تن ببا استناد به این که جرمی مرتکب نشده اند و از حقوق ملت ایران قصد دفاع داشته اند از امضای تعهد نامه سر باز زدند و اکنون با بدترین رفتارها در زندان روبرو هستند.

این سه تلاشگر، در نامه مشترک نوشته اند که اصل بازداشت آن ها غیرقانونی بوده و تا کنون اتهام خاصی را به آنان وارد نکرده اند و تفهیم اتهام نشده اند.

آن ها همچنین شکایت کرده اند که اجازه تعیین وکیل به آنها داده نشده و در سلول انفرادی نگهداری می شوند.

این ها همه بخشی از فشارهای جسمی و روانی مقامات رژیم برای تحقیر زندانیان سیاسی و وارد آوردن فشار بر آنان است تا فعالیت های مخالف رژیم را کنار بگذارد.