سه سازمان حقوق بشری اعمال فشار به خانواده‌های فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار خارج از کشور را نکوهش کرد

به مادر سالخورده یکی از تهیه کنندگان ارشد بی‌بی‌سی در تهران گفتند اگر پسرش به کار برای بی‌بی‌سی ادامه دهد ممکن است در لندن برایش  تصادف ماشین اتفاق بیفتد

سه سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین الملل استفاده از امکانات دولتی در ایران برای بی اعتبار کردن روزنامه‌نگاران و مخالفان را محکوم کرده وخواهان توقف آزار و تهدید  خانواده‌های فعالان مدنی شدند.

کمپین حقوق بشر در ایران- سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه مشترک اعمال فشار به خانواده‌های فعالان سیاسی و  روزنامه‌نگار خارج از کشور را نکوهش کرده و خواستار توقف فوری آزارهایی شدند که برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان حکومت صورت میگیرد.

این بیانیه به پخش مصاحبه خواهر  مسیح علی نژاد از صدا و سیما و احضار اعضای خانواده کارکنان بی بی  سی و ارعاب آنها آغاز شده است.

سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل می گوید: استفاده طویل المدت از تلویزیون دولتی ایران برای اجبار خانواده های مخالفان و منتقدان حکومت به  حضور ناخواسته برای محکوم کردن بستگانشان نشان می‌دهد که مقامات برای ساکت کردن منتقدان تا چه حد رفتار حقیرانه در پیش می‌گیرند.

در برنامه تلویزیون دولتی ایران مینا علی نژاد  خواهرش را برای به خاطر فعالیت علیه قوانین حجاب اجباری تقبیح کرد و گفت: حضورش در صدا و سیما به خواست خودش است ولی مسیح علی نژاد اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی ای به خانواده اش فشار آوردند که او را در تلویزیون دولتی محکوم کنند.

کارکنان رسانه‌های خارج از کشور نیز با فشارهای روانی به خانواده شان روبه رو هستند. در یک مورد ضمن  بازجویی از مادر سالخورده یکی از تهیه کنندگان ارشد بی‌بی‌سی در تهران به او گفتند اگر پسرش به کار برای بی‌بی‌سی ادامه دهد ممکن است در لندن برایش  تصادف ماشین اتفاق بیفتد .

سازمان های حقوق بشر یاد  شده ابراز نگرانی کرده که ممکن است  اینگونه برنامه ها ادامه داشته باشد و شیوه های دیگری تیز  برای ارعاب و تهدید خانواده های روزنامه نگاران و کنشگران خارج از کشور اجرا شود. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: حکومتی که از پیوندهای خانوادگی سو استفاده می‌کند تا به منتقدانش حمله کند حکومتی است که احترامی برای حقوق شهروندان یا اخلاق عرفی قائل نیست.

یک دیدگاه

  1. چاقو هیچوقت دسته خودش را نمیبرد؛ انگلیسی ها هرچند وقت یکبار از اینگونه نمایشهای خیمه شب بازی با مزدورشان (جمهوری اسلامی) راه میاندازند تا رسانه هایشان همچنان مورد توجه مردم باقی بماند.

Comments are closed.