سه قاضی , رئیس جمهوری پیشین آرژانتین را از اتهام مداخله در تحقیقات درباره بمبگذاری در یک مرکز یهودیان در سال ۱۹۹۴ مبرا دانست

رئیس جمهوری پیشین آرژانتین

سه قاضی دادگاهی در بوینس آیرس کارلوس منن رئیس جمهوری پیشین آرژانتین را از اتهام مداخله در تحقیقات درباره بمبگذاری در یک مرکز یهودیان در سال ۱۹۹۴  مبرا دانست.

اما این دادگاه چند نفر دیگر را به اتهام در رابطه با آن حمله تروریستی مرگبار که ۸۵ کشته و ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت محکوم نمود . وکیل رئیس جمهوری پیشین آرژانتین گفت : رئیس جمهوری پیشین نفس راحتی کشید اما گروه قربانیان با انتقاد از حکم صادره تأکید کردند .

دولت کارلوس از قریب الوقوع بودن آن حمله اطلاع داشت اما اقدام پیشگیرانه انجام نداد احکام دادگاه ها حاکی از آن بود که تحقیقات پر از تخلف , تقلب و فساد و مداخلات سیاسی بوده است .

یک قاضی فدرال سابق و یک مدیر اطلاعاتی از جمله افرادی هستند که پنجشنبه محکوم شدن هر دو آنها در پرداخت پول به یک دلال ماشین که خودروی بمبگذاری شده را تحویل داده بود نقش داشته‌اند.

پرونده حمله به ساختمان  انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین همچنان حل نشده باقی مانده است اما آرژانتین و اسرائیل سال‌هاست زن دارد که ستیزه جویان حزب الله به دستور جمهوری اسلامی آن حمله را انجام دادند.