سه ماهواره کوچک اسرائیلی، برای کمک به آسیب دیدگان، امروز از قزاقستان به فضا پرتاب شد

اسرائیل به یک موفقیت دیگر در زمینه فضایی و تکنولوژی دست یافت و آن پرتاب سه نانو ماهواره ساخت اسرائیل توسط پایگاه فضایی در جمهوری قزاقستان است که به فضا پرتاب شد و   در ساعات آینده در مدار کره زمین قرار خواهد گرفت.

نانو ماهواره در زبان علمی به ماهواره های بسیار کوچکی اطلاق می شود که با وجود وزن سبک خود، دارای قدرت عملیاتی چشمگیری هستند و در انجام یک یا چند ماموریت مشخصی از آنها بهره برداری می شود. سه ماهواره اسرائیلی با این ماموریت به فضا فرستاده شده اند که بتوانند در شرایط اضطراری، درخواست کمک فوری در هر نقطه جهان را شناسایی کنند و به اطلاع کشورها برسانند تا به کمک افرادی بشتابند که در وضع خطرناکی به سر می برند و نیاز فوری به کمک رسانی دارند.

با آن که ماهواره های عادی بین پانصد تا هشتصد کیلوگرم وزن دارند، وزن نانو ماهواره های ساخت اسرائیل بین شش تا هشت کیلوگرم، یعنی یک دهم ماهواره های عادی می باشد.

ارزیابی شده که اسرائیل در میان همه کشورهای جهان، در ساخت نانو ماهواره مقام نخست را دارا می باشد.

اسرائیل کمتر از دو سال پیش ماهواره ای به سوی کره ماه پرتاب کرد که لحظاتی پیش از آن که بر سطح کره ماه بنشیند، موتور آن از کار افتاد و سقوط کرد. ولی تلاش برای ساخت ماهواره جدید همچنان ادامه دارد. معمولا این گونه پژوهش های هوایی بسیار پرهزینه است و اکنون دانشمندان اسرائیلی امیدوارند با کمک مالی و همکاری علمی از جانب امارات عربی متحده، پژوهش های فضایی را وارد مرحله تازه و پیشرفته تری سازند.

نانو ماهواره هایی که امروز (دوشنبه) به فضا پرتاب شد، در دانشگاه تکنولوژی اسرائیل به نام تخنیون و در بخش ویژه تحقیقات فضایی آن دانشگاه ساخته شده که یکی از بزرگترین دانشگاه های فنی جهان محسوب می شود.

نانو ماهواره هایی که به فضا پرتاب شد، به صورت خود فرمان عمل می کنند و نیازی به دریافت علامات یا دستوراتی از کره زمین ندارند.