سوریه می گوید یک شی پرنده نظامی را شکار کرده، ولی ماهیت آن مشخص نیست

شبکه دفاع ضد هوایی روسیه در خاک سوریه اعلام کرد که توانسته دو پهپاد را در نقطه ای در خاک سوریه به نام همیمیم  Hameimeim سرنگون کند.

دولت سوریه می گوید که پدافند ضد هوایی آن کشور شب گذشته (آدینه) یک شیئی پرنده را در هوا شکار کرده است. درباره ماهیت این شیئی  توضیح داده نشده، ولی خبرگزاری روسی اسپوتنیک می گوید که سخن از یک پهپاد اطلاعاتی است که به احتمال زیاد متعلق به اسرائیل بوده است.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که اسرائیل  رویدادهای داخل سوریه را به دقت رصد می کند و پهپادهای مجهز به وسایل الکترونی بهترین وسیله برای گردآوری این گونه اطلاعات هستند.

اسرائیل معمولا به این گونه گزارش ها واکنشی نشان نمی دهد.

سخنگوی رسمی سوریه از سقوط احتمالی یک پهپاد اسرائیلی در خاک آن کشور سخنی نگفت و بنابراین ارزیابی های ارائه شده را باید با تردید تلقی کرد.

ارتش سوریه همیشه ادعا کرده که توانسته است همه موشک هایی را که به سوی آن کشور شلیک شده شکار کند و یا موجب فرار هواپیماهای مهاجم شود. ولی درستی این ادعا هرگز مورد تائید منابع بی طرف خبری قرار نگرفته است.

هم زمان، شبکه دفاع ضد هوایی روسیه در خاک سوریه اعلام کرد که توانسته دو پهپاد را در نقطه ای در خاک سوریه به نام همیمیم  Hameimeim سرنگون کند. در این باره توضیح بیشتری داده نشده و اعلام نگردید که پهپادها متعلق به چه کشوری بوده و چه ماموریتی داشته است.

در گزارش های روز گذشته گفته شده بود که قرار است وزیر دفاع حکومت ایران به دعوت همتای سوری خود به زودی رهسپار دمشق شود. دولت سوریه بر این باور است که جنگ خانگی در آن کشور به پایان خود نزدیک می شود و حکومت ایران می خواهد بداند که پس از پایان جنگ، در سوریه چه موقعیتی خواهد داشت.

روسیه گفته است که پس از پایان جنگ، همه نیروهای بیگانه باید خاک سوریه را ترک گویند. گرچه معلوم نیست که از دیدگاه دولت مسکو، این قاعده، نیروهای روسی را نیز شامل می شود، ولی به صراحت از لزوم خرج نیروهای ایرانی سخن رفته است.

آگاهان سیاسی می گویند که روسیه انتظار دارد پس از پایان جنگ، تنها نیروی نظامی خارجی در سوریه باشد. حکومت ایران اعلام داشته که به درخواست دولت سوریه به آن کشور نیرو فرستاده و فقط به درخواست همان دولت است که حاضر خواهد شد نیروهای خود را بیرون برد.

اسرائیل  رویدادهای داخل سوریه را به دقت رصد می کند و پهپادهای مجهز به وسایل الکترونی بهترین وسیله برای گردآوری این گونه اطلاعات هستند