سپاهی ابوالفضل شکارچی در اظهارات شگفت انگیز: «اجاره برپایی پایگاه اسرائیلی در مرز خود را نمی دهیم»

سخنگوی نیروهای مسلح حکومت ایران امروز (شنبه) گفت که رژیم، حضور نظامی اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران را تحمل نخواهد کرد. سپاهی ابوالفضل شکارچی، در توضیح این سخنان افزود: «حکومت اسلامی ایران اجازه نخواهد داد که اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران پایگاه نظامی برپا سازد».

شکارچی که با خبرگزاری میزان سخن می گفت، تایید کرد که منظور او از این سخنان، ادامه جنگ های خونین آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ علیا می باشد و در این رابطه افزوده گفت: «ایران اجازه نخواهد داد که پایگاه های اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران در منطقه مورد مناقشه و درگیری، برپا شود».

این اظهارات سخنگوی نیروهای مسلح ایران موجب شگفتی است، زیرا اسرائیل هرگز پایگاه نظامی در خاک آذربایجان و در نزدیکی مرزهای ایران برپا نساخته و چنین قصدی را ندارد و جمهوری آذربایجان نیز چنین اجاره ای نخواهد داد.

فرماندهان سپاه پاسداران، همیشه کوشیده اند با بیان این گونه هشدارهای بی اساس، بر اهمیت خود بیفزایند.

با این همه، آگاهان امور امنیتی یادآور می شوند که جمهوری آذربایجان که مردم آن مسلمانان شیعه هستند، با اسرائیل روابط دوستی و همکاری دارند. اسرائیل بخش مهمی از نفت مورد نیاز خود را از آذربایجان خریداری می کند و در مقابل، دولت باکو نیز از خریداران مهم جنگ افزار از اسرائیل است.

ولی از هنگام آغاز نبردهای خونین در ناحیه قره باغ علیا، فروش اسلحه اسرائیلی به آذربایجان متوقف گردیده است. دولت ارمنستان نیز که اخیرا در تل آویو سفارتخانه برپا کرده، همزمان با آغاز نبردها درخواست کرده بود که فرستادن تسلیحات اسرائیلی به آذربایجان متوقف شود.

از هنگام آغاز نبردها، این ارتش ترکیه است که به حمایت گسترده از آذربایجان پرداخته و به ارسال کمک های فعال جنگی پرداخته است.

احتمال دارد سخنان سپاهی ابوالفضل شکارچی در رابطه با امکان برپایی قرارگاه نظامی اسرائیل در جمهوری آذربایجان، به خبرهای چند سال گذشته مربوط می شود که در آن ها گفته شده بود که اسرائیل قصد دارند برای رصد کردن فعالیت های موشکی و اتمی ایران، یک پایگاه شنود در مرزهای آذربایجان با ایران برپا سازد.

در سال هایی که سخن از احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران در میان بود نیز، گفته شد که حمله هوایی اسرائیل، ممکن است از طریق خاک آذربایجان انجام گیرد. ولی همه این گزارش تکذیب شد.

سپاهی ابوالفضل شکارچی در ادامه سخنانش، به اعزام دواطلبان جنگی سوریه توسط ترکیه به آذربایجان اشاره کرد و گفت ایران نخواهد گذاشت این افراد، که آن ها را داعشی نامید، امنیت ایران را به خطر اندازند.

سخنگوی نیروهای مسلح در پایان سخنانش گفت: «ایران اجازه نخواهد هیچ نوع تهدید امنیتی در مرزهای این کشور به وجود آید و قاطعانه با آن مقابله خواهد کرد».