سپاهی احمد وحیدی، وزیر کشور کابینه رئیسی، تهدید کرد که امیرنشین ها به خاطر روابط با اسرائیل شدیدا مجازات خواهند شد

سپاهی احمد وحیدی، که در دولت آخوند ابراهیم رئیسی به وزارت کشور منصوب شده، در سخنانی در تلویزیون حکومتی، کشورهای عرب همسایه را از ایجاد روابط دوستی و همکاری با اسرائیل منع کرد و به آن ها هشدار داد که اگر چنین کنند، با اقدامات انتقام جویانه و دردناک حکومت ایران روبرو خواهند شد.

وزیر کشور جدید در مصاحبه ای که از تلویزیون حکومتی در تهران پخش شد، با افتخار نسبت به برنامه های اتمی رژیم و زیر پا گذاشتن تعهدات برجامی ایران، به کشورهای عرب همسایه هشدار داد که مبادا با اسرائیل رابطه ای برقرار کنند. او از جمله گفت: «مبادا روزی بیاید که ما اطلاع پیدا کنیم که یکی از این کشورها با اسرائیل همکاری کرده است.

او افزوده گفت:  «کشورهای منطقه که امروز نرد دوستی با رژیم غاصب صهیونیستی برقرار کرده اند، و فکر می کنند که  ر ژیم صهیونیستی می تواند برای آنان امنیت بیاورد،  به شدت اشتباه می کنند و این اشتباه باز با آتش است که ممکن است آن ها را به قعر جهنم بکشاند و آن ها به عنوان همکاران رژیم صهیونیستی در ارزیابی های حکومت اسلامی ایران شناخته شوند  و اگر چنین اتفاقی بیفتد، آن ها باید بدانند که به آن ها بسیار سخت خواهد گذشت».

معلوم نیست که فردی که سمت وزیر کشور را به او داده اند و باید به اوضاع داخلی مملکت رسیدگی کند، چگونه به اظهار نظر درباره مسائل منطقه ای و بین المللی رژیم می پردازد که ممکن است پیامدهای جنگی نیز داشته باشد. پاسخ بسیار ساده به این پرسش آن است که  تنها اموری که سپاهی وحیدی در طول خدمت خود در حکومت اسلامی ایران به آنها پرداخته، منحصرا امور نظامی بوده است و او هیچ تخصص و سابقه ای در امور کشوری و غیرنظامی ندارد.

با این همه، در جریان مباحثات مجلس هنگام اخذ رای نسبت به دولت رئیسی، تنها یک نماینده به انتقاد از پیشینه نظامی وحیدی سخن گفت و بقیه سخنرانان به گرمی از او تمجید کردند.

او در جریان مبارزات انتخاباتی و هنگام که نام او به عنوان یکی از کاندیداهای دولت آینده رئیسی مطرح بود، از جمله گفت: «همه باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وحه، هیچ گونه حضور نظامی و حتی غیرنظامی رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه را تحمل نمی کند، زیرا حضور آن ها تحریک آمیز است  و منطقه را دچار مسائل حاشیه ای می کند».

فردی که از جانب آخوند رئیسی، به مسئولیت رسیدگی به امور داخلی مردم ایران منصوب شده، از سال ۷۶ به مدت ۹ سال فرمانده سپاه قدس در سپاه پاسداران بوده است. او در سال های بعد، درسمت های از جمله ریاست دانشگاه دفاع ملی، وزیر دفاع، رئیس مرکز تحقیقات راهبردی و مقام های شبیه آن مشغول به کار بوده که هیچ یک از آن ها با امور غیرنظامی و کشورداری ارتباطی ندارد.

سپاهی وحیدی که همانند دیگر دست اندرکاران رژیم، فردی زیاده گو و رجز خوان است، سال گذشته در گفتگویی که از تلویزیون حکومت پخش شد، زبان به رحزخوانی علیه ایالات متحده گشود و از جمله گفت: «آمریکایی ها باید بسیار زجر بکشند. آن ها باید صدها میلیارد دلار صرف حفاظت از خودشان بکنند. آن ها باید مواظب باشند که هر زمان از یک گوشه ای، آمریکایی ها مورد هجوم قرار بگیرند و .آن ها باید مواظب باشند که هر لحظه ای دلبستگان به مقاومت، اعم از مسلمانان شیعه و سنی و غیر این ها، آمریکایی ها را مورد هجوم قرار دهند».