سپاهی رمضان شریف: «ممکن است راهپیمایی “روز جهانی قدس” امسال در تهران و شهرهای دیگر برگزار نشود»

سپاه پاسداران امروز (یکشنبه) این احتمال را مطرح ساخت که به علت خطرات ناشی از ویروس کورونا، راهپیمایی سالانه نمایشی با نام “روز جهانی قدس” در ایران برگزار نخواهد شد. حکومت این راهپیمایی را هر سال در آخرین جمعه ماه روزه رمضان، موسوم به “الجمعه الیتیمه” در حمایت از تروری فلسطینی و علیه موجودیت اسرائیل برگزار می کرد، ولی اکنون سپاه پاسداران می گوید که به خاطر عدم توانایی در حفظ جداسازی اجتماعی و خطرات ابتلا به کورونا، از برگزاری آن ممکن است صرف نظر کند.

در سال های گذشته، حکومت بودجه کلانی را برای برگزاری این راهپیمایی نمایشی هزینه می کرد و در همه شهرهای ایران صدها هزار نفر را به این تجمع می کشاند. ولی هر سال از شمار شرکت کنندگان در آن کاسته می شد و هر اندازه تنفر مردم نسبت به رژیم افزایش می یافت، تعداد کمتری حاضر می شدند در این نمایش ایفای نقش کنند.

سپاهی رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفت که روز قدس، امسال در تهران برگزار نخواهد شد و اگر این تصمیم قطعی شود، در شهرهای دیگر ایران نیز برگزار نخواهد گردید.

حکومت، برگزاری این راهپیمایی را نوعی آزمون برای میزان محبوبیت خود تلقی می کند، و به همین علت است که در سال های اخیر مرتبا از شمار شرکت کنندگان کاسته شده است.

همچنین، با آن که این اقدام نمایشی “روز جهانی قدس” نامگذاری شده، ولی هیچ کشور اسلامی به تقلید از آن نپرداخته و همه راهپیمایی ها در کشورهای مختلف و به ویژه در لبنان و عراق، با هزینه رژیم ایران برگزار می شود و در پاکستان و کشورهای دیگر نیز مراکز فرهنگی رژیم ایران و یا سفارتخانه ها عامل به راه انداختن ای همایش های محدود بوده اند.

سپاهی رمضان شریف، در توجیه باطل کردن این تظاهرات در سراسر ایران گفت: «اگر در تهران باطل شود، موردی ندارد که در شهرهای دیگر برگزار گردد، زیرا ملاک رسانه های داخلی و جهانی، تعداد شرکت کنندگان در تهران است و شمار شرکت کنندگان در شهرهای دیگر، ممکن است درخشندگی و اهمیت تهران را نداشته باشد».

رمضان شریف گفت که برگزاری چنین اجتماع بزرگی، ممکن است موجب شیوع گسترده کورونا در بین شرکت کنندگان شود.

آگاهان می گویند که احتمال دارد یکی دیگر از علل عدم برگزاری، آن است که دولت پولی در صندوق ندارد که برای مخارج این اقدام نمایشی هزینه کند.