سپاهی غلامرضا جلالی: احتمال خیزش دوباره مردم می رود و حکومت باید به سپاه سپرده شود

فرماندهان سپاه پاسداران که از دیرباز ارزیابی شده بود که قصد تسلط کامل بر همه امور کشور را دارند، اکنون با صراحت بسیار می گویند که حکومت غیرنظامی نتوانسته است امور کشور را به خوبی اداره کند و ایران به یک مرحله بحرانی وخیم رسیده و مدیریت کشور باید به دست به قول آنان “توانای” سپاه پاسداران سپرده شود.

سپاهی غلامرضا جلالی در مقام فرمانده سازمان پدافند غیرعامل، در این رابطه گفت: «از آن جا که رویدادها کشور مردم محور شده است، اکنون نیازمند یک الگوی کامل نظامی و غیرنظامی برای اداره کشور می باشد».

منظور سپاهی جلالی از این سخنان آن است که چون خطر خیزش مردمی می رود، کشور ایران باید به صورت نظامی اداره شود و غیرنظامیان را به خدمت خود درآورد.

این سپاهی ابراز نگرانی کرد که ایرانیان ممکن است با دلگرمی نسبت به حمایت کشورهای خارجی، دست به شورش بزنند و در چنین شرایطی، تنها با بکارگیری شیوه های نظامی می توان آن را سرکوب ساخت و از فروپاشی نظام جلوگیری کرد.

فرمانده پدافند غیرعامل گفت: «فعل و انفعالات مردم در محاسبات دشمن تبدیل به یک مولفۀ جدید شده و باید با آن رویارویی کرد».

مقامات حکومت در ماه های اخیر بارها ابراز نگرانی کرده اند که با وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و سرکوب مردم و ناامیدی نسبت به آینده کشور، ممکن است خیزش جدیدی در راه باشد که این بار گسترده تر و شدیدتر از بارهای پیش خواهد بود.

در روزهای اخیر، مسئولان سپاهی و حکومتی بارها ابراز نگرانی کرده اند که در سالروز خیزش آبان ماه سال گذشته، که علت ظاهری آن سه برابر شدن ناگهانی نرخ بنزین بود، مردم دوباره به خیابان بیایند و خواستار برافتادن رژیم گردند.

گفته می شود که در تظاهرات آبان ماه سال گذشته، حدود یک هزار و پانصد نفر از مردم کشته شدند. در آن هنگام فرماندهان سپاه پاسداران گفته بودند، از لحظه ای که خامنه ای فرمان آتش صادر کرد، آن ها در ظرف چند روز توانستند خیزش مردم را سرکوب کنند.