سپاهی محسن رضایی خواستار دولت نظامی شد تا جناح اصولگرا و اصلاح طلب باطل شود   

                                                                                                                                    محسن رضایی علنا به خیل طرفداران تسلط سپاه پاسداران بر مقام ریاست جمهوری گردید و از جمله گفت:  باید دولت سپاهی تشکیل شود که دولت جناحی و شخصی و منافع شخصی و فساد نباشد

محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت: «باید دوباره سپاه را در بین مردم تقویت ببخشیم تا مردم به سپاه پاسداران اعتماد کنند . کار را نباید بر مردم ترجیح داد و مردم را معطل کارهای خود کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: بعضی ها منافع خود را بر مردم ترجیح می دهند، ترجیح منافع شخصی موجب فساد می شود. ترجیح منافع قومی بر اقوام دیگر موجب سست شدن پایه های نظام می شود. این رفتارها در اخلاق نیروهای سپاه نیست و  نبوده و در سلوک امامین انقلاب جای ندارد.

او در ادامه گفت: عده ای  انگیزه های شخصی را به جای انگیزه های الهی قرار داده اند د و در نتیجه دولت به دولت های شخصی تبدیل شده است.

رضایی افزود: شما دیدید که آمریکایی ها یک هفته است که خود را به ظاهر آماده حمله به ایران کرده بودند. یک مرتبه یک حادثه روی داد و همگی در امریکا عزا گرفتند. مردمی که جمع شده بودند در مقابل کنگره آمریکا، وارد مجلس شدند و الان آقای ترامپ هیچ حرفی برای گفتن ندارد، چون دموکراسی آمریکایی را به آتش کشید و افتضاحی به بار آورده است که دختر ایشان از صبح دارد توئیت می زند که طرفداران ما اشتباه کرده اند.

او گفت: به خیال خود خواستند برای حمله به ایران مرتکب به گفته وی غلطی شوند، سیلی بزرگی را از دست غیب به صورتشان خورد و آبروی آنها و دموکراسی آمریکایی در دنیا رفت».

رضایی در حالی این سخنان را بیان می کند که حکومت ایران از سوی سازمان ملل به عنوان نقض آشکار حقوق بشر شناخته شده است و بیش از ۴۰ سال است که مردم نه حق اظهار نظر دارند و نه مخالفت با حکومت. سرانجام مخالفان استبداد در ایران یا اعدام است و یا زندان و شکنجه و سرکوب.