سپاه بر بخش دیگری از وظائف نیروی دریایی ارتش مسلط می شود: برپایی پایگاه دائمی در اقیانوس هند

سپاهی علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام داشت که این نیرو قصد دارد یک پایگاه دائمی در اقیانوس هند برپا سازد و قول داد که این پروژه تا پایان امسال، یعنی تا ۹ ماه دیگر عملیاتی خواهد شد.

تنگسیری نگفت که سخن از چه نوع پایگاه دائمی می باشد و چه هدفی از برپایی آن دنبال می شود. همچنین مشخص نیست که سپاه پاسداران این پایگاه را در چه نقطه ای از اقیانوس هند برپا خواهد شد.

آگاهان می گویند که برپایی و نگهداری یک پایگاه دریایی دائمی در یک اقیانوس هزینه بسیار سنگینی می طلبد و حفاظت از آن کار ساده ای نیست.

با توجه به آن که حکومت اسلامی ایران دارای دو ارتش می باشد که هر یک نیروی دریایی خود را دارد، چنین برنامه ای به عنوان گام تازه ای به هدف برتری یابی سپاه پاسداران بر ارتش ایران محسوب می شود.

در تقسیم بندی وظایف، چنین قرار بود که نیروی دریایی سپاه مسئول حفظ امنیت در داخل حوزه خلیج فارس باشد و حفظ امنیت در خارج از آن، یعنی دریای عٌمان را نیروی دریایی ارتش عهده دار گردد. از نظر تقسیم وظایف، قاعدتا اقیانوس هند در حیطه اختیارات ارتش محسوب می گردد.

سپاهی تنگسیری روز گذشته (دوشنبه) در سخنانی با خبرگزاری فارس گفت که به نیروی دریایی سپاه دستور داده شده که این پایگاه دائمی را برپا سازد که در دوردست قرار داشته و دائمی باشد».

این دستور از جانب علی خامنه ای، و به احتمال زیاد به درخواست فرماندهان ارشد سپاه پاسداران صادر شده است. خامنه ای در مقام “ولی مطلقه فقیه” فرماندهی کل نیروهای مسلح ایران را نیز در دست خود دارد. تنگسیری گفت که این دستور با “تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صادر شده است”.

تنگسیری در مورد ضرورت برپایی پایگاه دائمی گفت که هدف، مبارزه با دزدان دریایی و ماهیگیران غیرمجاز است. یکی از وظایف نیروی دریایی ارتش که در دریای عمان مستقر می باشد، دقیقا انجام همین وظائف است.

برخی فرماندهان ارتش اخیرا شکایت کرده اند که سپاه پاسداران می کوشد موجودیت ارتش و عملیات آن را در سایه قرار دهد.