«سپاه پاسداران، از یک واحد نظامی محدود، اکنون به بزرگترین غول اقتصادی و بازرگانی و عامل ویرانی مبدل شده است»

سپاه پاسداران که برای حفاظت از سران رژیم برپا شده و یک واحد کوچک بود، به تدریج چنان خود را بر سران حکومت تحمیل کرد که اکنون به یک غول بزرگ مبدل شده که بسیاری از امور را از تولید بمب هسته ای و ساختن موشک، تا واردات دارو و ساخت واکسن را در دست گرفته و بر اقتصاد کشور سنگینی می کند و ایران را به مصیبت کشانده است.

این فشرده ارزیابی آقای منشه امیر درباره میزان قدرت و ابهت مسؤولیت سپاه پاسداران در ویران کردن ایران بود که در یک مناظره تلویزیونی با دکتر علیرضا نوری زاده در برنامه “تفسیر خبر” آقای جمشید چالنگی در شبکه تلویزیونی “ایران فردا” بیان گردید.

در این گفتگو که همزمان با سیزدهم آبان و سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران انجام گرفت، موضوع ها و مسائل دیگری نیز در رابطه با اوضاع امروز ایران و آینده آن مطرح گردید که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد