سپاه پاسداران که در همه امور دخالت دارد، ادعا می کند که چهل درصد از بنزین مصرفی، تولید آن است

گرچه سپاه پاسداران پای خود را از هرگونه تلاش برای خاموش کردن آتش در جنگل ها کنار کشیده، ولی ادعا می کند که در پالایش بنزین تخصص یافته و حتی حاضر به صادرات بنزین به کشورهای دیگر است. ایران تا کنون بخش زیادی از بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می کرد و اکنون … ادامه خواندن سپاه پاسداران که در همه امور دخالت دارد، ادعا می کند که چهل درصد از بنزین مصرفی، تولید آن است