درخواست سیاستمداران آلمان از دولت، برای افزودن حزب الله لبنان در فهرست سازمان های تروریستی، به علت یهود ستیزی

سیاستمداران آلمان از دولت خواستار شده اند حزب الله لبنان را به علت یهود ستیزی، در فهرست سازمان های ترور قرار دهد

به دنبال تظاهرات ضد اسرائیلی روز آدینه گذشته در برلین پایتخت آلمان، که توسط حکومت ایران و زیر نام “روز جهانی قدس” برگزار شده بود، شماری از سیاستمداران ارشد آلمانی از دولت خواستند که در آینده از برگزاری چنین تظاهرات نفرت پراکن زیر نام “احترام به حق آزادی بیان” جلوگیری کند.

در این تظاهرات صدها تن از مهاجران تازه وارد به آلمان نیز شرکت کرده بودند و نمایندگی سیاسی رژیم ایران در آلمان افراد زیادی را برای شرکت در آن بسیج کرده بود که بسیاری از آنان، اعضای پنهان یا آشکار حزب الله لبنان هستند که از چند سال پیش در آلمان مستقر شده اند.

شماری از سیاستمداران آلمانی، و همچنین رهبران جامعه یهودیان آلمان از دولت خواستار شدند که نه تنها شاخه نظامی حزب الله در فهرست تحریم ها باشد، بلکه شاخه سیاسی آن نیز یک نهاد تروریستی شناخته شود و فعالیت آن در آلمان ممنوع گردد.

یک سناتور حزب سوسیال دموکرات از حوزه انتخاباتی برلین در همایشی که ۷۵۰ از مخالفان تظاهرات روز قدس در آن حضور داشتند، در سخنرانی خود از دولت خانم مرکل خواستار تحریم حزب الله و جلوگیری از تظاهرات آینده شد. همچنین، رهبران جامعه یهودیان آلمان گفتند که این گونه راه پیمایی ها که علیه موجودیت اسرائیل شعار می دهند و این کشور را به جنایت علیه فلسطینی ها متهم می سازند، گِرایش های یهود ستیزانه در آلمان را تقویت می کند و این دقیق همان پدیده ای است که دولت آلمان می گوید که قصد دارد قاطعانه با آن مبارزه کند.

سناتور آلمانی گفت که دولت برلین باید با قرار دادنِ کلِ حزب الله در فهرست سازمان های تروریستی ثابت کند که نفر ت زایی و یهودستیزی جایی در جامعه آلمان ندارد.

در تظاهرات اعتراضی علیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در برلین، نمایندگانی از بسیاری از جناح های سیاسی و اجتماعی آلمان و حتی نمایندگانی از سندیکای کارمندان پلیس آن کشور شرکت داشتند.

در گزارش ها آمده بود که شمار افرادی که به دعوت حکومت ایران در تظاهرات روز قدس شرکت کرده بودند، حدود یک هزار نفر بود.

در این میان، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان نیز نسبت به تقویت گروه های راست افراطی در پارلمان اتحادیه اروپا هشدار داد و از آن ابراز نگرانی کرد.