سیزده جودوکار اسرائیلی در مسابقات بین المللی در امیرنشین قطر، با رقیبان جهانی مسابقه می دهند

دور دیگری از مسابقات بین المللی جودو امروز (دوشنبه) در قطر گشایش می یابد و سیزده تن از جودوکاران اسرائیلی در آن شرکت دارند.

این بازی ها در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار می شود و ورزشکاران اسرائیلی با پرچم ملی کشور خود و با هویت کامل در آن شرکت خواهند داشت. در گذشته نیز ورزشکاران اسرائیلی به صورت علنی در مسابقات بین المللی که در امیرنشین ها برگزار شده شرکت کرده اند و حتی پس از پیروزی یک ورزشکار اسرائیلی در مسابقات بین المللی در امارات عربی متحده، پرچم اسرائیل برافراشته گردید و سرود ملی این کشور نواخته شد.

شش تن از جودوکاران اسرائیلی در مسابقات دوحه زن هستند.

یک جودوکار اسرائیلی به نام اورن اسماجا به خبرنگاران گفت که مردم قطر با آن ها با کمال دوستی و مهربانی رفتار می کنند و به آنان خوش آمد می گویند. اسماجا گفت که ورزشکاران اسرائیل، مانند ورزشکاران کشورهای دیگر، از فرودگاه به محل قرنطینه هدایت شدند و از آن ها تست گرفته شد. وی ابراز امیدوار کرد که مشکل کورونا موجب اخلال در این مسابقات بین المللی نشود.

در تورنیر بین المللی شهر دوحا حدود چهارصد جودوکار زن و مرد از ۶۹ کشور جهان شرکت دارند. از احتمال حضور جودوکاران ایرانی گزارشی نرسیده است.

امیرنشین قطر در هفته پیش با امیرنشین های دیگر حوزه خلیج فارس و کشور عربستان آشتی کرد و ارزیابی شده که این امر، قطر را از رژیم ایران گام دیگری دور خواهد ساخت.