شاباک: دو کارمند عرب کتابخانه ملی اسرائیل، به ظن جاسوسی برای سپاه پاسداران بازداشت شدند

دو تن از کارمندان عرب کتابخانه ملی اسرائیل در اورشلیم، به ظن همکاری های اطلاعاتی با سپاه پاسداران ایران بازداشت شدند. سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) اعلام کرد که این دو تن در بین اعضای گروهی از فلسطینی ها شناسایی شدند که از جانب سپاه قدس ایران در سوریه و حزب الله لبنان ماموریت داشته اند به گردآوری اطلاعات حساس درباره نقاط آسیب پذیر اسرائیل دست بزنند.

کتابخانه مرکزی اسرائیل در اورشلیم دارای بیش از یک میلیون جلد کتاب به زبان های مختلف و از جمله عربی است و کارمندان عرب زبان زیادی در آن جا به کار مشغول هستند.

به گفته شاباک، اعضای این گروه ماموریت داشته اند اسرائیلیان را نیز بسیج کنند تا در آینده بتوانند به عملیات خرابکاری در داخل خاک اسرائیل و به ویژه نقاط حساس بپردازند.

هر دو تن عربی که بازداشت آن ها اعلام شد، از فلسطینیان شرق اورشلیم هستند که شهروند اسرائیلی محسوب می شوند. یکی از آنها بانویی به نام یاسمین جابر است که در شرق اورشلیم زندگی می کند.

حکومت اسلامی ایران، همانند حزب الله لبنان و سازمان های ترور فلسطینی، از دیرباز کوشیده است افرادی را در داخل اسرائیل به خدمت جاسوسی و خرابکاری وادارد.

اکثر افرادی که به خدمت رژیم ایران درآمده و شناسایی شده اند، فلسطینیان کرانه باختری هستند که شمار قابل ملاحظه ای از آنان اجازه ورود به اسرائیل دارند.

رژیم ایران همچنین کوشیده است از طریق فرستادن جاسوسانی از کشورهای اروپایی در پوشش گردشگری، به گردآوری اطلاعات حساس و شناسایی امکان حیاتی بپردازد.