شاهزاده رضا پهلوی:آینده خاورمیانه از آن صلح و آرامش است اما تا رژیم اسلامی در قدرت است صلحی ایجاد نخواهد شد

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی رسانه ای که آقای علیرضا میبدی از تلویزیون پارس با ایشان داشت بار دیگر از جهان غرب خواست که از مبارزه ملت ایران در برابر رژیم اسلامی حمایت کند چرا که در صورت سقوط رژیم نه تنها ایران آزاد خواهد شد بلکه خاورمیانه نیز روی آرامش و صلح را خواهد دید.

ایشان هدف از سفر به اسرائیل را رساندن پیام دوستی ملت ایران به این کشور دانست و گفت که آینده خاورمیانه جز صلح و آرامش نیست اما تا رژیم اسلامی در قدرت است سخن گفتن از صلح و تحقق آن غیرممکن است.

لینک کامل گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد:

https://www.youtube.com/watch?v=st8ro2ikM1k