شاهزاده رضا پهلوی: اشک پدرم در روز خروج از ایران اشک دادخواهی و اشکی برای دادخواهی بود

شاهزاده رضا پهلوی،  با انتشار پیامی  تصویری در پاسداشت چهلمین سالروز درگذشت پدرش، محمدرضا شاه پهلوی، گفت:  اشک هایی که پدرم به هنگام ترک ایران  از چشمانش سرازیر شد، آن اشک «امروز از چشم مردم فقیر می‌ریزد؛ از چشم دهقان؛ از چشم معلم؛ از چشم رُفتگر و از چشم کولبر می ریزد».

شاهزاده رضا پهلوی،  در این پیام با اشاره به جملات پنجاه سال پیش پدرش گفته است: از آن زمان نیم قرنی می‌گذرد، «نیم قرنی پر از فراز و نشیب. راهی که با تمام دشواری‌ها راه ترقی ایران بود».

او در ادامه می گوید:  راه ترقی که پدر و پدربزرگش بنا نهاده بودند «در سقوطی سهمگین مسدود شد؛ انسدادی که بسیاری از آحاد ملّت را در فقر فرو برده؛ فقری که باید هر ایرانی را به فکر وا دارد».

شاهزاده رضا پهلوی گفت: «ما به فکر اکثریت هستیم و همه‌ افراد مملکت باید به یک حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی، خانه‌ سالم، بهداشتی، تمیز، روشن و روح‌پرور برای کارگر ایرانی است، نگاه پدر در واپسین وداع، نگاه مظلومان بی‌آب و بی‌نان امروز بود و در آن واپسین نگاه، ناگفته بسیار بود. اشک پدرم، اشک ایران بود».

محمدرضا شاه پهلوى پس از ۳۷ سال سلطنت روز  ۲۶ دی ‌ماه سال ۱۳۵۷ ایران را ترک کرد و پس از مدتی اقامت و معالجه در مراکش، آمریکا، مکزیک و پاناما، سرانجام در پنجم مرداد ماه سال ۱۳۵۹ در بیمارستانی در قاهره چشم از جهان فروبست و پیکر او در مسجد الرفاعى قاهره به امانت گذاشته شد..