شاهزاده رضا پهلوی:امروز زمان نجات ایران است.رقابت سیاسی مربوط به آینده پس از سقوط رژیم است

خیزش انقلابی ملت ایران با وجود سرکوب و کشتار رژیم در خیابان ها و اعدام جوانان همچنان ادامه دارد و ایرانیان در سراسر جهان با ادامه تظاهرات از جامعه جهانی می خواهند تا با اقدام های عملی ملت ایران را یاری برسانند.

در این میان شخصیت های برجسته سیاسی،هنری ..نیز با مردم در داخل و خارج از ایران همصدا خواهان همراهی بیشتر جامعه جهانی با مردم هستند.

شاهزاده رضا پهلوی در نشستی با گروهی از جوانان ایرانی در لس آنجلس بار دیگر ایرانیان در سراسر جهان را فراخواند تا در پشتیبانی از خیزش انقلابی مردم در داخل ایران با یکدیگر همصدا شوند.

ایشان پشتیبانی دولت های غربی از خیزش مردم در ایران را مهم دانست و اتحاد ایرانیان و تظاهرات ایرانیان در کشورهای مختلف را در ابراز پشتیبانی دولت ها با اهمیت دانستند.

در پیوند با بحث ائتلاف میان گروه های مختلف سیاسی در داخل یا خارج از کشور گفتند که هر ائتلافی میان گروه های سیاسی باید مورد قبول مردم در داخل ایران باشد و مشروعیت آن را باید در آنجا دید که تا چه حد میتواند در داخل ایران تاثیرگذار باشد.

شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که ائتلاف نمی تواند میان افراد باشد و این امر باید میان احزاب باشد.

ایشان در ادامه گفتند:امروز زمان رقابت نیست و ما باید تلاش کنیم کشور آزاد شود،رقابت سیاسی مربوط به آینده پس از سقوط رژیم است.

نسخه کامل این نشست در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد.