شاهزاده رضا پهلوی:خود را برای اعتراضات و اعتصابات سراسری در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶آذر آماده می‌کنید با هم باشید،تا ایران را پس بگیرید

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی حمایت خود از فراخوان های مردمی برای اعتراضات و اعتصابات سراسری در روزهای ۱۴-۱۵ و ۱۶ آذر را اعلام نمود.

این فراخوان های طی دو هفته اخیر و از داخل ایران منتشر گردیده و از مردم در سراسر ایران میخواهد که در اعتصابات و تظاهرات بر علیه رژیم شرکت کنند.

شاهزاده رضا پهلوی پیش تر نیز از فراخوان های مردمی که از داخل ایران صادر گردیده بود حمایت کرده اند.

متن کامل پیام:

شما هم‌میهنان با دلاوری و پایداری در خیابان، و نوآوری و تنوع در شیوه‌های مبارزه، در ۸۰ روز گذشته حماسه آفریده‌اید.

اینک که خود را برای اعتراضات و اعتصابات سراسری در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر آماده می‌کنید، از شما می‌خواهم که چون همیشه، پشتیبان هم باشید و یکدیگر را تنها نگذارید.

با هم باشید، تا ایران را پس بگیرید.

رضا پهلوی