شاهزاده رضا پهلوی:این همبستگی بزرگ ملی ارزشمند است و سکویی برای پیروزی‌های بزرگ بعدی خواهد شد

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی نسبت به تحریم گسترده سیرک انتخابات رژیم توسط مردم ایران واکنش نشان داده و آن را حرکتی ارزشمند دانسته که سکوی ئیروزی های دیگر خواهد بود.

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود آورده اند:

هم‌میهنانم،

همه شواهد، گزارش‌های میدانی، و تصاویر فراوان از حوزه‌های خالی رای‌گیری در سراسر کشور، حکایت از نه قاطع ملت ایران به مضحکه‌ی #سیرک_انتخابات رژیم دارد. این بایکوتِ گسترده که حتی حامیان و وابستگان جمهوری اسلامی نیز به آن اعتراف کرده‌اند، نشان‌دهنده‌ی اراده راسخ شما ملت برای عبور از این رژیم نامشروع و ضدایرانی است.

به همه شما در داخل کشور که با وجود تبلیغاتِ فریبنده و فشارهای سازمان‌یافته، در خانه‌های خود ماندید و دستان خود را به جوهر همکاری با این رژیم ضحاکی آلوده نکردید، درود می‌فرستم. هم‌چنین از شما هم‌میهنان خارج کشور در سراسر جهان که با حضور اعتراضی خود مقابل مراکز برگزاری این سیرک مضحک، پژواکِ نهِ بزرگِ ملت به این رژیم اهریمنی شدید، سپاسگزارم.

بدانید که این همبستگی بزرگ ملی ارزشمند است و سکویی برای پیروزی‌های بزرگ بعدی خواهد شد.

پاینده ایران،
رضا پهلوی