شاهزاده رضا پهلوی:بوجود آمدن یک نیروی جایگزین،راه سقوط رژیم را سریع تر خواهد کرد

شاهزاده رضا پهلوی در تازه ترین اظهار نظر بار دیگر  از گروه های مختلف سیاسی در داخل و بویژه خارج از کشور خواست که با نزدیکی هرچه بیشتر و همصدا شدن با یکدیگر شرایط و زمینه ایجاد یک نیروی قوی برای جایگزین شدن با رژیم اسلامی را فراهم سازند.

شاهزاده رضا پهلوی که در نشست حزب مشروطه ایران(لیبرال-دموکرات)حضور داشت بوجود آمدن یک نیروی بدیل و جایگزین را بسیار مهم دانست چرا که بگفته وی این نیروی همگرا و هماهنگ می تواند با جهان غرب نیز با قدرت بیشتری وارد گفتگو و تعامل گردد و صدای ملت ایران را شفاف تر برساند.

در این نشست آقای فواد پاشایی،دبیرکل حزب مشروطه ایران در ابتدا و پایان نشست طی سخنانی گفت که هدف و فعالیت حزب مشروطه در راستای هماهنگی بیشتر نیروی مخالف رژیم اسلامی بوده و هست.

شاهزاده رضا پهلوی در روز ۱۳ خرداد در یک کنفرانس مطبوعاتی طی سخنانی با مردم ایران گفت که در راه آزادی ایران و برون رفت از شرایط کنونی هر اقدامی که لازم باشد را مانند چهار دهه گذشته انجام خواهد داد و خطاب به نیروهای سرکوبگر رژیم و همچنین نظامیان گفت که این رژیم به پایان خود نزدیک می شود و از آنان خواست که بسوی مردم بیایند.

شرایط سیاسی و اقتصادی در ایران روز به روز وخیم تر میشود و بر اساس نظرسنجی های حکومتی نیز مردم در ابعاد گسترده از رژیم اسلامی رویگردان شده اند و این مخالفت ها به هواداران سابق حکومت نیز گسترش یافته است.