شاهزاده رضا پهلوی:بیایید نه به خاطر من، نه به خاطر خودتان، که برای ایران با هم متحد شویم

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در توییتر بار دیگر تاکید کردند که افراد با گرایش های مختلف سیاسی برای ایران و آزادی ایران با یکدیگر متحد شوند.

ایشان در پیام خود آورده اند:قبل از پادشاهی، قبل از جمهوری، قبل از چپ، قبل از راست، ایران را بخواهید؛ آزادی را بخواهید؛ حقوق‌ خودتان را بخواهید. این تنها راه رهایی کشورمان است. بیایید در این راه همگی با هم، چپ و راست، جمهوریخواه و پادشاهی خواه، نه به خاطر من، نه به خاطر خودتان، که #برای_ایران با هم متحد شویم.

طی هفته های گذشته و پس از سخنرانی و کنفرانس مطبوعاتی ایشان در روز سیزدهم خرداد ماه،واکنش های متفاوت و گسترده ای در داخل و خارج از ایران بروز کرد.

این در حالی است که شاهزاده رضا پهلوی طی سالهای گذشته بارها اعلام کرده که نظام آینده و شکل آن از دیدگاه او در درجه دوم اولویت قرار دارد و این محتوای حکومت آینده ایران است که از اهمیت برخوردار است.

حشمت طبرزدی،فرخ نگهدار،علی افشاری،مهدی فتاپور چند تن از افرادی هستند که طی روزها و هفته های گذشته انتقادات تندی را نسبت به سخنان شاهزاده رضا پهلوی ابراز داشتند.

شورای مدیریت گذار دیگر سازمان سیاسی بود که از پیام شاهزاده استقبال نمود اما شرط همکاری با ایشان را رعایت برابری دانست.

علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی نیز به پیام شاهزاده رضا پهلوی واکنش نشان دادند و خواهان برخورد با کسانی شدند که خواهان بازگشت پهلوی و سیستم پادشاهی به ایران هستند.