شاهزاده رضا پهلوی:جمهوری اسلامی به تروریسم خود در اروپا شدت بخشیده است.از حمله به کنیسه ها تا نقشه برای قتل روزنامه نگاران

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در پیوند با تحرکات مخرب و تروریستی رژیم اسلامی در ایران واکنش نشان دادند و بر این نکته تاکید گذاردند که رژیم اسلامی در اروپا به تروریسم خود در اروپا شدت بخشیده است.

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود آورده است:

جمهوری اسلامی به تروریسم خود در سراسر اروپا شدت بخشیده است. از تلاش برای حمله به کنیسه‌ها تا توطئه برای قتل روزنامه‌نگاران و مخالفان، این رژیم در حال آزمایشِ اراده کشورهای اروپایی است. اروپا برای مقابله با این تهدید و محافظت از شهروندان خود می‌بایست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

با وجود تاکیدهای مکرر شاهزاده رضا پهلوی و دیگر گروه های مخالف رژیم درباره تروریستی شناختن سپاه پاسداران اما اتحادیه اروپا هنوز اقدامی در این باره انجام نداده است.